Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Regate: Νέα υλοποίηση mobile λύσης στους Κυλινδρόμυλους Κρήτης Α.Ε.


Οι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ επένδυσαν στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα mobile πωλήσεων και merchandising, Regate Effective. Σήμερα οι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Κρήτης, καθώς και μία από τις σημαντικότερες Αλευροβιομηχανίες της χώρας μας με ημερήσια δυνατότητα άλεσης 450 τόνων σίτου καιπαραγωγής ζωοτροφών 500 τόνων την ημέρα. Ο όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στον
κλάδο των γαλακτοκομικών με το γνωστό brand ΒΕΡΟ ΚΡΗΤΙΚΟ.
Βασικός στόχος του ομίλου με την εγκατάσταση του Regate Effective, είναι να καλύψει τις ανάγκες των mobile χρηστών (πωλητές, οδηγοί φορτηγών, merchandisers) προσφέροντάς τους δυνατότητες για εύκολη δρομολόγηση, λήψη παραγγελίας με πλήρη ενσωμάτωση των τιμολογιακών πολιτικών, τιμολόγηση επί αυτοκινήτου με τη δυνατότητα εκτύπωσης απόδειξης είσπραξης σε θερμικό εκτυπωτή, και ευέλικτο merchandising, με αυτοματισμούς που εξασφαλίζουν καθημερινά αυξημένη παραγωγικότητα (sales force effectiveness).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC