Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

H υπηρεσία Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης ‘Archiving Connect’ της IMPACT AE υποστηρίζει το πρόγραμμα ‘Κάρτα Αγρότη’

Η Impact AE με τη πολύχρονη παρουσία και εμπειρία της παρέχει αξιόπιστες επιχειρηματικές λύσεις και υπηρεσίες που αυτοματοποιούν, βελτιστοποιούν και απλοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες τόσο εσωτερικά στους οργανισμούς όσο και μεταξύ αυτών.


Σε συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης έργων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης (Archiving Connect), και ηλεκτρονικής τιμολόγησης (Paperless Connect), η Impact προχώρησε στην υλοποίηση και ένταξη των διαδικασιών του προγράμματος ‘Κάρτα Αγρότη’ στο σύστημα Archiving Connect για την αυτόματη επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εταιρειών και των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Η εταιρεία έχει ήδη υλοποιήσει με επιτυχία τις διαδικασίες για τη διασύνδεση και αυτόματη επικοινωνία των εταιρειών BASF HELLAS ABEE και Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ με τη Τράπεζα Πειραιώς στα πλαίσια του προγράμματος ‘Κάρτα Αγρότη’.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC