Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Σεμινάριο “Developing your English Communication Skills” από την ΕΕΔΕ

Σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά οι ανάγκες των επιχειρήσεων για επικοινωνία στο πλαίσιο της διεθνοποίησης ολοένα και αυξάνονται. Αν έχετε πελάτες ή συνεργάτες στο εξωτερικό, γνωρίζετε καλά πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική και γρήγορη επικοινωνία, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το Business English.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) οργανώνει σεμινάριο με τίτλο “Developing your English Communication Skills” με έναρξη στις 19 Απριλίου. Η αποκλειστική χρήση της Αγγλικής γλώσσας καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου στοχεύει στην άμεση βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε θέματα που άπτονται της επιχειρησιακής επικοινωνίας και του Business English. Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, θα αποκτήσετε ευχέρεια και θα αυξήσετε την αυτοπεποίθησή σας στην επαγγελματική επικοινωνία. Θα μπορείτε να συμμετέχετε αποτελεσματικά σε συναντήσεις, να διαπραγματεύεστε συμφωνίες, να κάνετε επαγγελματικές παρουσιάσεις και γενικότερα να αντεπεξέρχεστε σε οποιαδήποτε εταιρική συνεργασία σε διεθνές περιβάλλον.

Το πρόγραμμα θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα όπως:


  •     Διαπολιτισμική Επικοινωνία (π.χ. κατανόηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας με άτομα διαφορετικής κουλτούρας, διαχείριση πολιτισμικών διαφορών, αποφυγή ολισθημάτων με άτομα διαφορετικής κουλτούρας, «do's and don'ts»)
  •     Δεξιότητες αποτελεσματικής Επικοινωνίας (face-to-face και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις)
  •     Βασικές αρχές Λεκτικής και μη Λεκτικής Επικοινωνίας
  •     Βελτίωση Παραγωγής Γραπτού Λόγου (π.χ. emails: complaining and apologizing)
  •     Τεχνικές Παρουσιάσεων
  •     Τεχνικές Διαπραγμάτευσης (negotiation skills)
  •     Τεχνικές Αντιμετώπισης Συγκρούσεων και Αποφυγής «Κακής Επικοινωνίας» (“downtoning”)
  •     Στρατηγικές Συνομιλίας (conversation skills and small talk)
  •     Εξυπηρέτηση Πελατών

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Δρ. Ιωάννης Καρράς, ο οποίος έχει ως μητρική γλώσσα την αγγλική και έχει πραγματοποιήσει σπουδές σε Πανεπιστήμια του Καναδά, της Αγγλίας και της Ελλάδας. Είναι κάτοχος δύο Προπτυχιακών τίτλων, δύο Μεταπτυχιακών τίτλων και Διδακτορικού τίτλου σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της αγγλικής φιλολογίας, γλωσσολογίας, διδακτικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο χώρο τον επιχειρήσεων. Είναι Επικ. Καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστήμιου Πειραιά, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης έχει διδάξει σε Ανώτατες Σχολές Τουριστικών Επιχειρήσεων για πάνω από 15 χρόνια. Τέλος, έχει απασχοληθεί ως εισηγητής σε πολυάριθμα σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων καθώς και ως σύμβουλος διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Το κόστος του προγράμματος μπορεί να καλυφθεί με το 0.24% της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλουν οι εταιρίες για την ενίσχυση των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας της ΕΕΔΕ, κ. Άντυ Γαρδίκη, τηλ. 2610 318 573, 2610 336 352, e-mail: patra@eede.gr, website.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC