Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει startups του e-commerce

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, η Εθνική Τράπεζα προβαίνει σε μια νέα πρωτοβουλία στήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων (Start-ups) που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.


Στόχος της δράσης είναι η επιβράβευση και η ανάδειξη Start-ups που προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, διαθέτουν πλήρη επιχειρηματικά μοντέλα, οικονομική βιωσιμότητα και υψηλή αναπτυξιακή προοπτική. Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει την υγιή νεοφυή επιχειρηματικότητα, μέσω σύγχρονων και τεχνολογικά ανεπτυγμένων υποδομών αποδοχής συναλλαγών καρτών, στο e-shop της επιχείρησης.

Οι δικαιούχοι θα επωφεληθούν αποκτώντας την υπηρεσία ηλεκτρονικού εμπορίου i-bank e-commerce,εντελώς ανέξοδα για τον πρώτο χρόνο και με εξαιρετικά προνομιακή προμήθεια από το δεύτερο χρόνο και μετά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

• είτε σε νεοσύστατες επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, με ημερομηνία ίδρυσης από την 1 Ιανουαρίου 2014 και μετά, με έδρα την Ελλάδα ή παράρτημα στην Ελλάδα, που έχουν κύκλο εργασιών προηγούμενης χρήσης άνω των €50,000 και συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας ή χρηματοδοτούνται από Venture Capital έως €1.5 εκατ., από εταιρείες-μέλη της Hellenic Venture Capital Association,

• είτε σε όλες τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΝΒG Business Seeds».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC