Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

SiEBEN, η μόνη Microsoft Silver CRM Partner

Η SiEBEN αποτελεί τη μόνη ελληνική εταιρεία με πιστοποίηση από την Microsoft για το CRM.

Η βέλτιστη εμπειρία του πελάτη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που συμβάλλουν στην απόκτηση νέων πελατών αλλά και στη διατήρηση του υπάρχοντος  πελατολόγιου σας. Ένα CRM σύστημα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσφέρουν εκπληκτικά αποτελέσματα όσο αφορά την εμπειρία των πελατών τους και τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με προσωποποιημένη, έγκαιρη και άμεση επικοινωνία που αφορά τόσο το τμήμα πωλήσεων όσο και αυτό του marketing και της υποστήριξης.

Στο σύγχρονο περιβάλλον, οι επιχειρηματικές ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της επιχείρησης. Η ανάγκη για προσαρμοστικότητα στην επικοινωνία ανεξαρτήτως σημείου επαφής είναι έντονη και συμβάλλει στη ενίσχυση της εμπιστοσύνης και πιστότητας των πελατών.

Αναλυτικά τις λύσεις CRM που προσφέρει η SiEBEN μπορείτε να τις βρειτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC