Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Η CYTA ενδιαφέρεται να προσλάβει Senior Μηχανικό Αναπτυξης .ΝΕΤ

Η CYTA ενδιαφέρεται να προσλάβει Senior Μηχανικό Αναπτυξης .ΝΕΤ.Κωδικός θέσης: (Senior_ΜΑ_.ΝΕΤ_51_2015)

Περιγραφή Θέσης / Καθήκοντα:
* Συμμετοχή στην ανάλυση των απαιτήσεων για εφαρμογές σε .Net
* Υποστήριξη των εφαρμογών που ήδη έχουν αναπτυχθεί στην συγκεκριμένη πλατφόρμα
* Ανάπτυξη νέων εφαρμογών στην πλατφόρμα ανάπτυξης  .Net
* Υποστήριξη με αλλαγές στην υπάρχουσα υποδομή
Έδρα:
Λ. Αλεξάνδρας 128, Αθήνα
Είδος Απασχόλησης
Πλήρους /αορίστου χρόνου
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Απαιτούμενα προσόντα(Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά):
* Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση Πληροφορικής
* Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε προγραμματισμό ASP.Net:
* C#
* Web Forms
* MVC
* .Net Framework 3.5 και άνω
* Web Services & WCF
* ADO.NET, LINQ και Entity Framework
* Γνώσεις σε προγραμματισμό SQL/PLSQL.
* Γνώσεις σε βάσεις δεδομένων MSSQL & Oracle.
*  Visual Studio 2008+
* Γνώσεις σε SQL Server Integration Services (SSIS)
* Γνώσεις σε Javascript, jQuery, HTML, CSS, XML.
* Γνώσεις στην ανάπτυξη N-tier εφαρμογών με χρήση .NET τεχνολογίας
* Πολύ Καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Επιπλέον Προσόντα
* Εμπειρία σε integration με άλλα συστήματα.
* Εμπειρία στην ανάπτυξη σε Content Management System (CMS) development. Ειδική εμπειρία σε Sitecore CMS platform είναι ιδανική.
* Θα εκτιμηθεί σχετική εμπειρία σε TFS
* Θα εκτιμηθεί σχετική εμπειρία σε Infopath forms και Sharepoint development
* Θα εκτιμηθεί σχετική ειδίκευση σε MVVM (KOjs ή AngularJS)
Εμπειρία:
Επιθυμητή 3-ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Ατομικές Ικανότητες:
* Οργάνωση & Προγραμματισμός
* Ομαδικότητα
* Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα
* Επίλυση Προβλημάτων
* Επιζήτηση Μάθησης
* Προσοχή στη λεπτομέρεια
Γενικές Προϋποθέσεις:
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις κατά την πιο  κάτω αναφερόμενη ημερομηνία λήξης προθεσμίας.
Η εταιρεία προσφέρει  επιπλέον ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα μέχρι τις  10/1/2016  πατώντας  Αποστολή Βιογραφικού ή στο fax: 2155008801με την ένδειξη«Senior_ΜΑ_.ΝΕΤ_51_2015».

http://www.cyta.gr/el/aboutUs/Jobs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC