Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Χρήσιμες συμβουλές για ένα "καλό" Βιογραφικό

Η αναζήτηση εργασίας είναι μια διαδικασία που ενέχει έντονο ανταγωνισμό, λόγω της αυξημένης προσφοράς υποψηφίων στην αγορά εργασίας και της χαμηλής απορρόφησής τους. Η δημιουργία θετικών, λοιπόν, εντυπώσεων από ένα βιογραφικό είναι καθοριστικής σημασίας για τη διεκδίκηση της επιθυμητής θέσης εργασίας.


Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μορφή που θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθείται για να διαμορφωθεί ένα «καλό» βιογραφικό, αρκεί να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να πληροί κάποιες προϋποθέσεις.

1. Πώς πρέπει να είναι δομημένο ένα βιογραφικό για να τραβήξει την προσοχή του εργοδότη;

«Δυνατό» βιογραφικό είναι εκείνο που έχει την ικανότητα να προσελκύσει το ενδιαφέρον του εργοδότη από την πρώτη στιγμή, προκαλώντας του την επιθυμία να γνωρίσει από κοντά τον υποψήφιο στον οποίο ανήκει. Στην πραγματικότητα ο υποψήφιος θα πρέπει να «πουλήσει» τον εαυτό του μέσα από το βιογραφικό του, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να εντυπωσιάσει τον μελλοντικό εργοδότη.

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, στην Adecco συμβουλεύουμε τους υποψηφίους, να δίνουν έμφαση στα σημαντικά τους προσόντα τοποθετώντας τα στην αρχή του βιογραφικού τους, αντί να τα «κρύβουν» στο μέσο ή στο τέλος του.

Ένας αποτελεσματικός τρόπος να κεντρίσει ο υποψήφιος το ενδιαφέρον του αναγνώστη του βιογραφικού του είναι να συμπεριλάβει στην αρχή μια σύντομη περίληψη. Στο σημείο αυτό, ο υποψήφιος μπορεί να προκαλέσει μια θετική πρώτη εντύπωση στον πιθανό μελλοντικό εργοδότη του, υποδεικνύοντας τα δυνατά σημεία του χαρακτήρα του και τα ιδιαίτερα προσόντα του που τον καθιστούν κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, την οποία διεκδικεί. Αυτή η περίληψη θα πρέπει να είναι σύντομη, όχι μεγαλύτερη από τέσσερις με πέντε γραμμές, και να τονίζει τα βασικότερα μόνο προσόντα και χαρακτηριστικά.

Επίσης, στην Adecco συστήνουμε στους υποψήφιους να διαμορφώνουν το βιογραφικό τους κατά περίπτωση, ανάλογα με τη θέση, για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα, προβάλλοντας εκείνα τα σημεία που είναι κάθε φορά περισσότερο σημαντικά.

2. Πόσες σελίδες πρέπει να είναι και τι πρέπει να αναφέρεται σε αυτό; Ποια είναι τα πιο βασικά στοιχεία που πρέπει να προσέχει κανείς;

Ιδανικά ένα βιογραφικό δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από δυο σελίδες, αφού αφενός ένα μακροσκελές βιογραφικό δεν είναι λειτουργικό, αφετέρου οι δύο σελίδες αρκούν για να καταγραφεί ακόμα και μια μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία.

Ένα βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει: τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου τον επαγγελματικό του στόχο, δηλαδή τη θέση ή τον κλάδο, όπου επιθυμεί να απασχοληθεί μια συνοπτική φράση για το επαγγελματικό του προφίλ, όπου να παρουσιάζονται η επαγγελματική του ιδιότητα και οι κυριότερες δεξιότητές του

Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθεί η καταγραφή:

της επαγγελματικής εμπειρίας, με αναφορά σε ονόματα επιχειρήσεων, έτη απασχόλησης και τίτλους θέσεων (σε χρονολογική σειρά ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη θέση εργασίας) των σπουδών (σε χρονολογική σειρά ξεκινώντας από τις πιο πρόσφατες) των σεμιναρίων των ξένων γλωσσών των γνώσεων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές των προσωπικών ενδιαφερόντων, που θα μπορούσαν να δώσουν στον πιθανό εργοδότη μια πληρέστερη εικόνα για τον υποψήφιο
3. Πότε πρέπει να προβάλλει κανείς περισσότερο την προϋπηρεσία και πότε τα τυπικά προσόντα (πτυχίο κλπ); Πώς πρέπει να παρουσιάζει κανείς τον εαυτό του εάν δεν έχει (μεγάλη ή καθόλου) προϋπηρεσία;

Σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία, σκόπιμο είναι αυτή να προβάλλεται στην αρχή του βιογραφικού, πριν από το ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Εάν οι σπουδές του υποψηφίου έχουν τελειώσει πριν αρκετό καιρό, αυτό που ενδιαφέρει και αξίζει να προβάλλεται είναι η εργασιακή του εμπειρία και δευτερευόντως οι ακαδημαϊκές του γνώσεις.

Συγκεκριμένα, στο σημείο του βιογραφικού σημειώματος, όπου περιγράφεται η εργασιακή εμπειρία, θα πρέπει να συνοψίζονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την περιγραφή των θέσεων εργασίας που είχε αναλάβει ο υποψήφιος στο παρελθόν και τα ειδικά και γενικά καθήκοντά του, τα οποία κάποιος πιθανός εργοδότης θα μπορούσε να βρει ενδιαφέροντα. Θα πρέπει ο υποψήφιος να εντοπίσει τα σημαντικά σημεία και να τα τονίσει επιλεκτικά, τραβώντας την προσοχή του αναγνώστη σε εκείνα που θεωρούνται προαπαιτούμενα, επιθυμητά και εκτιμητέα από την αγορά και για τη συγκεκριμένη θέση. Καλό είναι επίσης να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις πρόσφατες εργασίες του και λιγότερη στις παλαιότερες.

Σε περίπτωση που πρόκειται για νεοεισερχόμενο υποψήφιο στην αγορά με μικρή ή καθόλου προϋπηρεσία θα πρέπει να αναλυθούν οι ακαδημαϊκές γνώσεις και η θεωρητική τουλάχιστον εξειδίκευση με τρόπο που να δείχνει πώς αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες της θέσης.

4. Ποιος είναι ο ρόλος της συνοδευτικής επιστολής;

Μια συνοδευτική επιστολή θα πρέπει οπωσδήποτε να επισυνάπτεται στο βιογραφικό σημείωμα, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν το παραδίδει προσωπικά στον πιθανό εργοδότη του. Η συνοδευτική επιστολή είναι πολύ σημαντική, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να αναλύσει λίγο περισσότερο το επαγγελματικό του προφίλ, παρουσιάζοντας στο μελλοντικό εργοδότη τις κύριες δεξιότητές του, συνδυάζοντάς τις με αυτές που ενδεχομένως απαιτούνται από την εταιρία για τη θέση που διεκδικεί.

Στην επιστολή ο υποψήφιος μπορεί να προσδιορίσει τον επαγγελματικό του στόχο, ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός από τη μέχρι τώρα προϋπηρεσία του, υποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο στον αναγνώστη/μελλοντικό εργοδότη το επόμενο βήμα που επιθυμεί να πραγματοποιήσει στην καριέρα του. Ακόμη, είναι χρήσιμο ο υποψήφιος να είναι ενημερωμένος για την εταιρία στην οποία απευθύνεται, ώστε να χρησιμοποιήσει τις σχετικές με αυτήν πληροφορίες για να τονίσει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να εργαστεί στη συγκεκριμένη επιχείρηση και ταιριάζει σε αυτή.

5. Τι πρέπει να αποφεύγει κανείς οπωσδήποτε στο βιογραφικό; (τα πιο συχνά λάθη)

Ως προς τη μορφή, το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο, συνοπτικό και λιτό. Πρέπει να αποφεύγονται δυσνόητες προτάσεις, πλατειασμοί και πυκνογραμμένα κείμενα. Τέλος, μεγάλη προσοχή χρειάζεται, στη σωστή χρήση της γλώσσας (σύνταξη και γραμματική), καθώς η λανθασμένη χρήση της μπορεί να υποβαθμίσει ακόμα και ένα ιδιαίτερα αξιόλογο βιογραφικό.

Επίσης, στην Adecco συμβουλεύουμε τους υποψηφίους να είναι απόλυτα ειλικρινείς στα στοιχεία που παραθέτουν. Είναι πολύ πιθανό τα στοιχεία που αναγράφονται σε ένα βιογραφικό να διασταυρωθούν για την ορθότητά τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύπαρξη ψευδών στοιχείων ή εκτεταμένη υπερβολή σε κάποιο βιογραφικό, το πιθανότερο είναι ο υποψήφιος να απορριφθεί αυτομάτως.

Πηγή: adecco.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC