Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Νέο ρεκόρ για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού

Σχεδόν 570.000 άτομα έμαθαν να προγραμματίζουν δημιουργικά ηλεκτρονικούς υπολογιστές  στη διάρκεια της τελευταίας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού από τις 10 έως τις 18 Οκτωβρίου 2015.
Χιλιάδες εκδηλώσεις διοργανώθηκαν σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, στο πλαίσιο των οποίων οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να μάθουν πώς λειτουργεί ο υπολογιστής πίσω από την οθόνη. Μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι, να κατασκευάσουν έναν ιστότοπο ή να ενημερωθούν σχετικά με το hardware και τα ρομπότ. Εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στην Ελλάδα. Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 14 έτη και το 48 % όσων συμμετείχαν ήταν κορίτσια ή γυναίκες. Το 2014, είχαν λάβει μέρος στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού 150.000 άτομα.

Ως μέρος της στρατηγικής της για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού και άλλες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού. Η Επιτροπή θα λάβει επίσης υπόψη της τον προγραμματισμό, και άλλες ψηφιακές δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη, σε μελλοντικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κατάρτιση, όπως το στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Το 2016, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για τις δεξιότητες, ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορούν να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν εκείνες τις δεξιότητές τους που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σήμερα, το 90 % του συνόλου των θέσεων εργασίας αναμένεται να απαιτήσουν τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο δεξιοτήτων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ενώ το 40 % των ενηλίκων στην Ευρώπη έχουν σήμερα χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων ή δεν διαθέτουν καθόλου τέτοιες δεξιότητες.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού του 2016 θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 23 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC