Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας αναζητά συνεργάτη ο οποίος θα ασχοληθεί με την προώθηση νέων υπηρεσιών σχετικών με την επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση.

Ενδεικτικές εργασίες:


 •     Χάραξη επικοινωνιακής πολιτικής
 •     Πωλήσεις σε εταιρικούς πελάτες
 •     Διερεύνηση πιθανών συνεργασιών με επιχειρηματικούς φορείς και εταιρίες
 •     Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
 •     Ηλικία: 30 – 35 ετών
 •     Έδρα: Λάρισα
 •     Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (κατά προτίμηση με κατεύθυνση διοίκηση επιχειρήσεων)
 •     Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 •     Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 •     Άριστη αντιληπτική ικανότητα
 •     Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων (Β2Β) εκπαιδευτικών υπηρεσιών

Μπορείτε να αποστέλλετε βιογραφικά στη διεύθυνση hresource.unit@gmail.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC