Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Προκήρυξη Θέσεων Σύμβασης Έργου στη ΔΑΕΜ ΑΕ

 Στο πλαίσιο υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Έργων "RADICAL", «VISION», «CITY4AGE» και «CHARGED» και για την προετοιμασία νέων προτάσεων σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά έργα στα οποία συμμετέχει ή πρόκειται να συμμετάσχει η Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε. και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ


προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

(1) Σε δύο (2) ΠΕ – Senior Analyst / Software Architect

(2) Σε δύο (2) ΠΕ - Business Analyst

(3) ΠΕ – European Projects Manager
Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών Έως 5/2/2016 και ώρα 15:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC