Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) θεωρεί το να εργάζεται με τους νέους ως μία από τις προτεραιότητές της. Για το σκοπό αυτό, από το 2010 η ΕΟΚΕ έχει φιλοξενήσει το «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!», μία πρωτοβουλία για τους νέους.

Αυτή περιλαμβάνει τρεις μαθητές ηλικίας 16 ή 17 από κάθε ένα από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και τις πέντε υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ (Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία), μαζί με έναν εκπαιδευτικό, οι οποίοι θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν ένα θέμα που επιλέγεται από την ΕΟΚΕ. Το θέμα για το η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή! 2016 είναι η μετανάστευση στην Ευρώπη.

Οι μαθητές και οι καθηγητές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με όσους χαράζουν πολιτική για την βελτίωση των κανόνων ασύλου και να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις, σχετικά με την ενσωμάτωση, που θα μπορούσαν να ληφθούν από τη δική τους κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 13ης Ιανουαρίου του 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC