Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Κατασκευή ιστοσελίδας για την Καλαματιανή – Μεσογειακή Δίαιτα

Σύμβαση για την πραγματοποίηση του τελευταίου έργου με χρηματοδότηση από την προσέγγιση LEADER 2007 – 2013 υπεγράφη την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015, από το Δήμαρχο και το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου.


Η σύμβαση είναι ύψους 12.300 ευρώ (επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 7.000 ευρώ και ιδιωτική δαπάνη: 3.000 ευρώ) με το ΦΠΑ και αποσκοπεί στην πραγματοποίηση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του Δήμου Καλαμάτας που εντάσσονται στην περιοχή του τοπικού προγράμματος LEADER στον τομέα της διατροφής, με σκοπό να αναδειχθούν διεθνώς τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα της μεσογειακής δίαιτας στην καλαματιανή της εκδοχή», του Μέτρου 41, του Άξονα 4 (LEADER), του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013». Με την κατασκευή της ιστοσελίδας από τον ανάδοχο ΙΝ.DEV.IN., ο Δήμος Καλαμάτας αποσκοπεί στην προβολή, κυρίως στο εξωτερικό, των παραδοσιακών τρόπων μαγειρέματος και των διατροφικών συνηθειών που διακρίνουν την περιοχή της Καλαμάτας, με τη χρήση των εκλεκτών τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC