Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Σεμινάριο στο Ηράκλειο:«Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android εφαρμογών»

Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα "Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android εφαρμογών", το οποίο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν ν' αποκτήσουν βασικές γνώσεις στον προγραμματισμό για Android με χρήση της Java και σε όσους θέλουν να εξοικειωθούν με τα νέα εργαλεία ανάπτυξης και τις σύγχρονες τεχνικές.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τη γλώσσα προγραμματισμού Java και να κατασκευάζουν τις δικές τους Android εφαρμογές χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης.

Μέρος Α Java Programming - προπαρασκευαστικό για το Android Development (15 ωρών)

Θεματικές Ενότητες:


 •     Γνωριμία Eclipse και NetBeans
 •     Βασικά Στοιχεία Προγραμματισμού
 •     Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 1-3
 •     Γραφικό Περιβάλλον

Μέρος Β Android Development (15 ωρών)

Θεματικές Ενότητες:

 •     Γνωριμία με το Android Studio
 •     Γνωριμία με Android SDK και Android Development Tools
 •     Ανατομία και κύκλος ζωής εφαρμογών Android
 •     Γραφικό περιβάλλον εφαρμογών Android
 •     Intents και Activity
 •     Broadcast Receivers
 •     Εικόνα, Ήχος
 •     Μενού Εφαρμογών
 •     Content Providers
 •     Sensors
 •     Fragments
 •     Γνωριμία με τα Services
 •     Γνωριμία με τα Widgets
 •     Δημοσίευση Εφαρμογών Android στο Market

Διάρκεια σεμιναρίου: 30 ώρες. Από 21/03 έως 11/04 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο 18:00μμ – 20:30 μμ

Κόστος 140 ευρώ.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για on-line αίτηση πατήστε εδώ.

Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, Ηράκλειο. Υπεύθυνη, κα Μαίρη Βενιχάκη venihaki@katartisi.gr, Τηλ: 2810 302736 και 2810 302730 Fax:2810 227189. e-mail: info@katartisi.gr, web.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC