Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

13ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος.

Ο προσανατολισμός των νέων επιχειρηματικών δράσεων στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, και σε καινοτόμους μεθόδους οργανωσης και διοίκησης, αποτελούν βασικά χαρακτηριστηκά της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Το 13ο ΦΣΔΕΤ, με θέμα «Καινοτομία και Σύγχρονες Μορφές Επιχειρηματικότητας», αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών, με στόχο τηδιερεύνηση της συμβολής της καινοτομίας στην ανάπτυξη σύγχρονων μορφών επιχειρηματικών δράσεων.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναδειχθούν οι εναλλακτικές σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας, η προοπτική τους στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και θα διερευνηθεί ο ρόλος της διοικητικής επιστήμης και της καινοτομίας στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων.

Θέματα

Ευπρόσδεκτη είναι κάθε εργασία που ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Η λίστα που ακολουθεί περιλαμβάνει ενδεικτικά θέματα του συνεδρίου:

    Διοίκηση Παραγωγής
    Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών
    Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
    Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
    Οργανωσιακή Ψυχολογία
    Business Intelligence
    Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
    Πράσινη Επιχειρηματικότητα
    Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
    Βελτιστοποίηση Συστημάτων Εφοδιαστικής Διαχείρισης
    Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
    Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση
    Ευφυή Συστήματα και Τεχνολογία Λογισμικού
    Διαχείριση Γνώσης
    Data Mining &Business Analytics
    Ψηφιακή Καινοτομία &E-Business
    Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
    Διαδίκτυο και Ασφάλεια Δεδομένων

Οργανωτική Επιτροπή

Το Συνέδριο διοργανώνεται, για 13η φορά, από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την καθοδήγηση μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Eπιστημονική Επιτροπή

    ΠουλυμενάκουΑγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια,InformationTechnology, E-learning, E-government
    ΧατζηαντωνίουΔαμιανός, Αναπλ. Καθηγητής,ΒάσειςΔεδομένωνκαιΕπιχειρηματικήΕυφυΐα
    Βουδούρη Ειρήνη, Αναπλ. Καθηγήτρια,Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητα
    Νικολάου Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Οργανωσιακή Συμπεριφορά/Ψυχολογία
    Λεκάκος Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
    Πραματάρη Κατερίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια,Πληροφοριακά Συστήματα και Εφοδιαστική Αλυσίδα
    Βρεχόπουλος Αδάμ, Αναπλ. Καθηγητής, Ψηφιακά Μέσα, Υπηρεσίες και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
    Κρητικός Μανώλης, Επικ. Καθηγητής,Επιχειρησιακή Έρευνα
    Μούρτος Ιωάννης, Επικ. Καθηγητής, Επιχειρησιακή Έρευνα
    Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος, Λέκτορας,, Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών – Πρόεδρος Συνεδρίου

Σημαντικές Ημερομηνίες

    02/04/2016 | Προθεσμία υποβολής εργασιών (περίληψη 500 λέξεων ή πλήρες άρθρο 3000-5000 λέξεων)
    17/04/2016| Γνωστοποίηση απόφασης αποδοχής εργασίας
    16-20/05/2016 | Διεξαγωγή του συνεδρίου και ανακοίνωση του καλύτερου άρθρου (bestpaperaward)

Επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο του συνεδρίου: http://fsdet.dmst.aueb.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC