Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Συνεργασία Intelligent Media με Datasel

Η Intelligent Media ήρθε σε συµφωνία µε την Datasel, εταιρεία Healthcare IT µε έδρα την Άγκυρα, για την ενσωµάτωση του σταθµού CareHub σε ερευνητικό project του Τουρκικού Υπουργείου Υγείας.
Το CareHub λειτουργεί ως σταθµός λήψης βασικών µετρήσεων, online αποστολής τους σε κεντρική βάση δεδοµένων και µετάδοσης εκπαιδευτικών µηνυµάτων µέσω εξειδικευµένης πλατφόρµας διαχείρισης περιεχοµένου. Η Intelligent Media δηλώνει ιδιαίτερα περήφανη για την αναγνώριση της καινοτοµίας που αντιπροσωπεύει το CareHub στον τοµέα της πρόληψης υγείας και της σχετικής στοχευµένης επικοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC