Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Δημιουργείται Μητρώο Ηλεκτρονικών Καταστημάτων στην Ελλάδα

Σειρά δράσεων με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές δρομολογεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Μεταξύ άλλων, προωθείται η κατάρτιση εξειδικευμένου Μητρώου Ηλεκτρονικών Καταστημάτων. Στόχος είναι  η συστηματική καταγραφή όλων των απαιτούμενων στοιχείων των ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), που λειτουργούν στη χώρα, με στόχο την εξαγωγή ποσοτικών στοιχείων τα οποία θα υποστηρίζουν την πολιτική μας.

Επιπλέον, όπως γνωστοποίησε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Αντώνης Παπαδεράκης, κατά την πρώτη  - μετά από πέντε χρόνια -  συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή, στόχος είναι η κατάρτιση ενός κώδικα δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Περιγράφοντας τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Συμβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, ο Γενικός Γραμματέας, αναφερόμενος ειδικότερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τόνισε ότι στρατηγικός στόχος της Πολιτείας είναι να συμβάλλει στην ούτως ή άλλως αξιοσημείωτη δυναμική που καταγράφει το e-commerce στην Ελλάδα. Το σκεπτικό είναι ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να ευνοήσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη διάχυση της καινοτομίας και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, μπορεί να ωφελήσει και τους καταναλωτές, αυξάνοντας τόσο τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους, όσο και τη διαφάνεια των συναλλαγών. “Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής γύρω από την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα” ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας.

Οι δύο προαναφερθείσες παρεμβάσεις αποτελούν τις πιο σημαντικές εθνικές δράσεις, που προωθεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, οι οποίες περιστρέφονται γύρω από το τρίπτυχο εμπιστοσύνη-ασφάλεια-ισοτιμία πρόσβασης.

Ευρωπαϊκό επίπεδο

Κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε και στις αλλαγές, που συντελούνται αυτή την περίοδο στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Παπαδεράκης τόνισε ότι η πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη ρύθμιση των ψηφιακών συμβάσεων είναι ευπρόσδεκτη. Όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας “η Ελλάδα έχει ήδη καταστήσει σαφές ενώπιον των ευρωπαϊκών οργάνων ότι οι όποιοι νέοι κανόνες θεσπιστούν θα έπρεπε να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τρεις στόχους: να διασφαλίζουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές, να ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το εμπόριο ψηφιακού περιεχομένου και να αντιμετωπίζουν μια σειρά από οριζόντια ζητήματα, όπως την απαρέγκλιτη εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, την ανάπτυξη και ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών, την προστασία προσωπικών δεδομένων και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η πρόσβαση στη γνώση και την καινοτομία”.

sepe.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC