Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

1oς Διαγωνισμός «ΙΤ 4 Gov» για apps που αφορούν τη διοικητική μεταρρύθμιση

Στη διοργάνωση του 1oυ Διαγωνισμού «ΙΤ 4 Gov» με απώτερο σκοπό να αναδείξει, να πιστοποιήσει, να αξιοποιήσει και να επιβραβεύσει καινοτόμες εφαρμογές που θα αφορούν τη διοικητική μεταρρύθμιση οι οποίες θα βασίζονται στις νέες τεχνολογίες προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣΔΑ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Ο εν λόγω διαγωνισμός αποβλέπει στην εξεύρεση καινοτόμων υπηρεσιών που δεν διατίθενται προς το παρόν στην αγορά και στοχεύουν στη δόμηση νέων όσο και εναλλακτικών μοντέλων απλούστευσης διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση και αποτελεσματικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, παρέχοντας αξιοποιήσιμες υπηρεσίες τόσο προς τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις.

Στον 1o Διαγωνισμό «ΙΤ 4 Gov» μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά πρόσωπα μεμονωμένα ή οργανωμένα σε ομάδες και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Οι δε εφαρμογές (web ή mobile application, web service) θα πρέπει να βελτιώνουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος στους πολίτες σε μια σειρά από θεματικές ενότητες, όπως λ.χ. Σχέσεις Κράτους-Πολίτη, Διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης, Διαδικασίες εσωτερικής επικοινωνίας και εργασιών (Back office), Αξιοποίηση διαθέσιμων ανοιχτών δεδομένων για την προσφορά Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας ή/και την εξέλιξη των υφιστάμενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών κ.ο.κ.

Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2016. Από τον διαγωνισμό θα προκύψουν τρεις συνολικά νικητές, οι οποίοι θα βραβευθούν με χρηματικά έπαθλα 4.000, 2.000 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα. Παράλληλα, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα εξαγοράς εφαρμογών που θα βραβευθούν με το ποσό των 10.000 ευρώ κάθε μια.

Συν τοις άλλοις, το ΥΠΕΣΔΑ θα τους καθοδηγήσει προκειμένου να αναζητήσουν συνεργασίες και να επιδιώξουν συνέργειες με εξειδικευμένους φορείς και επιχειρήσεις ικανούς να αναπτύξουν περαιτέρω την εφαρμογή, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική και την αξία της.

Ταυτόχρονα, θα μεριμνήσει για τις απαραίτητες συνέργειες των συμμετεχόντων με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

startupper.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC