Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Xerox: Get Optimistic!

Ο επιχειρηματικός κόσμος ευρύτερα και ειδικότερα τα στελέχη των επιχειρήσεων, καλούνται να διαχειριστούν την αβεβαιότητα της οικονομικής κρίσης βιώνοντας καθημερινά ποικίλες δυσκολίες.


Υπό αυτές τις συνθήκες, η ικανότητα ανάδειξης της θετικής πλευράς κάθε πρόκλησης και η δυνατότητα εδραίωσης και διάχυσης της “αισιόδοξης άποψης” προκύπτει να είναι καίριας αξίας για τις σημερινές επιχειρήσεις.

Η Xerox, ως καινοτόμος εταιρεία, σε συνέργεια με άλλα πρωτοπόρα σχήματα (οραματιστές & think tanks), ανέπτυξε την ενημερωτική πλατφόρμα Chief Optimistic η οποία στοχεύει στην έγκυρη ενημέρωση των στελεχών αναφορικά με τις κύριες τάσεις και εξελίξεις στην παγκόσμια σκηνή, στην τροφοδότησή τους με thought leadership περιεχόμενο, αποσκοπώντας ακριβώς στο να αναδεικνύει την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC