Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Aνακοίνωση του ΟΤΕ για τη συνδρομητική τηλεόραση

Σε συνέχεια της δημοσίευσης στη «Διαύγεια» αποφάσεων που αφορούν στην ΟΤΕ Α.Ε. για τη συνδρομητική τηλεόραση του ΟΤΕ TV, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, η εταιρεία διευκρινίζει τα εξής:  

Ο ΟΤΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και τη Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο, υποβάλλει κάθε χρόνο στο αρμόδιο υπουργείο τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στα ετήσια έσοδα από τη συνδρομητική υπηρεσία του ΟΤΕ TV μέσω δορυφόρου. Για την καταβολή του ανταλλάγματος προς το Ελληνικό Δημόσιο, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση καταλογιστικής πράξης από τον αρμόδιο Υπουργό (Ν. 2644/1998 για συνδρομητική τηλεόραση).

Σταθερά συνεπής στις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο ΟΤΕ με την παραλαβή της πράξης καταλογισμού προχωρά στην πληρωμή του συνολικού ποσού που του αναλογεί.

Διευκρινίζεται ότι ο ΟΤΕ έχει συμβληθεί με το Ελληνικό Δημόσιο για την παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω δορυφόρου και όχι μέσω ραδιοσυχνοτήτων, όπως εσφαλμένα αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC