Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Online σεμινάριο "Ανάπτυξη ιστοσελίδων με WordPress" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Το Πρόγραμμα Εξ΄Αποστάσεως Εκπαίδευσης, e-learning Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά διοργανώνει το online σεμινάριο "Ανάπτυξη ιστοσελίδων με WordPress.


Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα πραγματεύεται την ανάπτυξη ιστοσελίδων με WordPress, το οποίο είναι ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό ιστολογίου και πλατφόρμα δημοσιεύσεων, γραμμένο σε PHP και MySQL. Με άλλα λόγια, είναι ένα μέσο για να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο (site). Αξίζει να σημειωθεί πως το Wordpress, ως Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, κατέχει το 55% στην ανάπτυξη ιστοσελίδων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως ύλη του μαθήματος είναι η εκμάθηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Wordpress, συμπεριλαμβανομένων μιας αρχιτεκτονικής για πρόσθετες λειτουργίες και ενός συστήματος προτύπων.

Πλεονεκτήματα:

Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου «WordPress» είναι το πλέον σύγχρονο σύστημα διαδικτυακών δημοσιεύσεων και διαχείρισης περιεχομένου. Παρέχει το μέσο για να υλοποιηθεί εύκολα, γρήγορα και με πολύ μεγάλη συνέπεια, ευελιξία και ασφάλεια ένας ιστότοπος (site), ένα σύγρονο ιστολόγιο (blog), ή ακόμα και το δικό σας προσωπικό κοινωνικό δίκτυο.
Το WordPress διατίθεται δωρεάν και είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
Δεν απαιτεί προχωρημένες γνώσεις προγραμματισμού για να χρησιμοποιηθεί, η εξατομίκευσή του γίνεται μέσω της παραμετροποίησης, ενώ το γραφικό περιβάλλον χρήσης και διαχείρισής του είναι από τα πλέον φιλικά.
Σύμφωνα με πληθώρα διαδικτυακών πηγών είναι με πολύ μεγάλη διαφορά το πιο ευρέως διαδεδομένο CMS στον κόσμο.
Η μεγάλη του διάδοση έχει ως επακόλουθο και την πολύ μεγάλη κοινότητα ανθρώπων και προγραμματιστών που το υποστηρίζουν, το αναβαθμίζουν και το βελτιώνουν.
Mπορείτε να δείτε λεπτομερειακή παρουσίαση του μαθήματος εδώ.

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

Θα μπορεί να αναπτύξει και να διαχειριστεί ιστοσελίδες με τη χρήση του Wordpress.
Θα έχει εξοικειωθεί με τις δυνατότητες που προσφέρει το Wordpress.
Θα βελτιώσει την παραγωγικότητά του.
Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό για την ανάπτυξη ιστοσελίδων με Wordpress και απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Αποφοίτους Λυκείου, που θέλουν εξατομικευμένες μεθόδους διδασκαλίας χωρίς μετακινήσεις.
Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, σχετικούς ή μη με την Πληροφορική, που επιθυμούν να αποκτήσουν αντίστοιχες γνώσεις.
Προαπαιτούμενη γνώση

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε χρήση εργαλείων ανάπτυξης ιστοσελίδων.

Τρόπος Διδασκαλίας

Το μάθημα διδάσκεται με υλικό σε μορφή σημειώσεων. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούνται πολλά παραδείγματα με τη μορφή εικόνων για ευκολία στην κατανόηση του εργαλείου.

Τεχνολογία

Είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Διατίθεται δωρεάν.

Το Πρόγραμμα

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει εντάξει στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα το πρόγραμμα "Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στη Πληροφορική" με την συμβολή και την αρωγή της νέας γενιάς προϊόντων εκπαίδευσης που υλοποιούνται με βάση το διαδίκτυο και αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό του, εφαρμόζοντας νέα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και τηλε-εκπαίδευσης που το έχει καταστήσει μεταξύ των κορυφαίων Τμημάτων Πληροφορικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης και λαμβάνουν το ηλεκτρονικό υλικό των μαθημάτων της επιλογής τους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις νεότερες εξελίξεις αλλά και να λαμβάνουν πρωτογενή γνώση, που εφαρμόζεται στον κλάδο της Πληροφορικής. Αποτέλεσμα αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα είναι να αποκτήσουν για πρώτη φορά οι εκπαιδευόμενοι σχετικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να έχουν αρχική πρόσβαση στην αγορά εργασίας με περισσότερα εφόδια και να επιτύχουν βελτίωση της θέσης τους μέσα από την περαιτέρω εκπαίδευσή τους σε προχωρημένα θέματα Πληροφορικής.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν την ευελιξία να παρακολουθούν το πρόγραμμα από το σπίτι και ανεξάρτητα από το χρόνο που διαθέτουν. Αυτό τους δίνει την δυνατότητα να προσαρμόζουν εκείνοι το χρόνο και τον τρόπο που θα μελετούν.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC