Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Εξοικονόμιση κόστους και λειτουργικότητα στα νέα φορολογικά δεδομένα από το Nubis Cloud ERP

Πλήρη λειτουργικότητα για τα Ελληνικά αλλά και για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ και ΔΛΠ) ενσωμάτωσε στο Nubis Cloud ERP™ η NUBIS εκμεταλλευόμενη τις απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και ανάπτυξης της πλατφόρμας Nubis Cloud Engine™.

Η Nubis δημιούργησε ένα μοναδικό εργαλείο εξοικονόμησης πόρων για τις ελληνικές επιχειρήσεις στα νέα φορολογικά δεδομένα που έρχονται από 01/01/2015 με την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), που ουσιαστικά ενοποιεί, εκσυγχρονίζει και τυποποιεί τους λογιστικούς κανόνες της Ελλάδας, με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ και ΔΛΠ).

Χρησιμοποιώντας το Nubis Cloud ERP™ οι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση σε μια ιδιαίτερα απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικής τιμολόγησης στη χονδρική και στην λιανική, επιτυγχάνοντας έτσι μείωση στα κόστη συναλλαγών τους, αλλά και στα λειτουργικά έξοδα.

Πλέον οι ελληνικές επιχειρήσεις, έχουν την δυνατότητα μέσα από το Nubis Cloud ERP™ να εναρμονίσουν πλήρως τις λογιστικές τους διαδικασίες με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και να αξιοποιήσουν τις βέλτιστες λογιστικές και επιχειρηματικές πρακτικές στην δημιουργία και διαχείριση των οικονομικών τους καταστάσεων.

Επιπλέον, μπορούν πλέον να κινηθούν ευέλικτα στις διεθνείς αγορές, αφού οι οικονομικές τους καταστάσεις γίνονται άμεσα κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές λόγω της ευθυγράμμισης που επιτυγχάνεται με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές.

Το Nubis Cloud ERP™ ενσωματώνει πλήρως και τις περαιτέρω βελτιώσεις και απλοποιήσεις του ΚΦΑΣ που θα τεθούν σε ισχύ από 01/01/2015 και αφορούν σε
θέματα αποτίμησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων που θα ζητηθούν από τις επιχειρήσεις το 2016 για τις καταστάσεις του 2015.

Κατά συνέπεια, οι εταιρείες στην Ελλάδα με το Nubis Cloud ERP™ έχουν στην διάθεσή τους ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης, και μάλιστα χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση αγοράς υποσυστήματος ή συμβολαίου συντήρησης. Σε αντίθεση με τα συμβατικά παραδοσιακά ERP συστήματα, η πλήρης λειτουργικότητα του ΕΛΠ και του ΔΛΠ είναι ενσωματωμένη εξ ολοκλήρου στο Nubis Cloud ERP™ και οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν ταυτόχρονα όλα τα οφέλη της cloud τεχνολογίας.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της Nubis S.A. Δημήτρης Κοντίνος, επεσήμανε σχετικά: «Στόχος της Nubis είναι να αξιοποιεί την τεχνολογία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε οι καινοτόμες λύσεις που δημιουργεί να προσφέρουν την επιχειρηματική ευελιξία που χρειάζεται κάθε σύγχρονη εταιρεία σήμερα και στο εγγύς μέλλον. Οι εταιρείες που έχουν επιλέξει τις λύσεις της Nubis μπορούν να παρακολουθούν ταυτόχρονα τα στοιχεία τους σε πολλαπλά λογιστικά σχέδια (ΓΛΠ, ΔΛΠ, κλπ), τα οποία τους προσφέρουν ομαλότερη μετάβαση στη νέα τάξη φορολογικών πρακτικών».
NUBIS

Η Nubis είναι μία καινοτόμος εταιρεία ανάπτυξης και διάθεσης επιχειρηματικού λογισμικού και εφαρμογών που αξιοποιεί τις δυνατότητες του cloud.

Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2012 και ξεκίνησε την εμπορική δραστηριότητά της τον Οκτώβριο του 2013. Βασικοί μέτοχοι είναι ο Δημήτρης Κοντίνος, ο Χρήστος Τσάγκος και η Quest Holdings.
Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει σε επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο ευέλικτες, αξιόπιστες και προσιτές λύσεις, οι οποίες είναι προσβάσιμες από κάθε είδους υπολογιστική συσκευή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC