Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Στις ERGOLOGIC AEBE και Tυποράμα ΕΠΕ έργο του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Πελοποννήσου

Κατακυρώθηκε επίσημα από τον ΕΛΚΕ  ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, στην ένωση εταιρειών ERGOLOGIC ΑΕΒΕ και Τυπόραμα ΕΠΕ το έργο με τίτλο: «Δημιουργία και Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου  /Αποθετηρίου ΤΕΙ Πελοποννήσου (πρώην ΤΕΙ Καλαμάτας) - Σύγχρονες Υπηρεσίες ταυτοποίησης /πρόσβασης / διαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Πελοποννήσου (RFID-Radio Frequency Identification) - Αναβάθμιση του Ιστότοπου της Βιβλιοθήκης με αναβαθμισμένες υπηρεσίες και πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών»
το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Πελοποννήσου, μέσω της υιοθέτησης νέων πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των άμεσων καθημερινών αναγκών της, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα δημιουργηθούν και θα τεθούν σε παραγωγή υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά, που θα καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης ενός Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θα αφορούν στη συνολική υποστήριξη της ακαδημαϊκής δραστηριότητας, ώστε να επιτελέσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του, καθώς και τη σύνδεσή του με την Κοινωνία. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εξωτερικοί συνεργάτες, συνεργαζόμενοι φορείς, αλλά και οποιοσδήποτε απλός πολίτης, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας ή και το εξωτερικό, θα έχουν ένα σημείο επαφής με το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, από το οποίο θα λαμβάνουν με ασφαλή τρόπο και χωρίς διακρίσεις υπηρεσίες και ενημέρωση.

Ο Χρόνος Υλοποίησης του έργου υπολογίζεται σε 10 μήνες ενώ το Συνολικό Συμβατικό Τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 175.447,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC