Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο Digital Literacy for All

Το συνέδριο Digital Literacy for All που οργάνωσαν η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Ίδρυμα ECAP, εκ μέρους της κοινοπραξίας του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου This is IT, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 4 Δεκεμβρίου 2014.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να ενημερώσει, να εμπνεύσει και να διευκολύνει την δικτύωση εθελοντών, ΜΚΟ και άλλων φορέων που υποστηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ανθρώπων που χρειάζονται να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες ώστε να συμμετέχουν ισότιμα στην σύγχρονη κοινωνική και οικονομική ζωή.

Μέσα από τις τρεις θεματικές ενότητες του συνεδρίου, περισσότερα από 120 άτομα ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία του έργου και το οποίο διατίθεται δωρεάν, γνώρισαν καλές πρακτικές εθελοντικής διδασκαλίας που έχουν εφαρμοστεί σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ζωντανά τις εντυπώσεις και τις εμπειρίες νέων ανθρώπων που ήδη έχουν αναλάβει εθελοντική δράση για την γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος.

Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτισε η κα Pascale Biver, του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA), ενώ εκτός των εταίρων της κοινοπραξίας, στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης το Hellenic American College, η ΜΚΟ Praksis, η Επάνοδος, το Περιοδικό Δρόμου Σχεδία, η ΜΚΟ Ονήσιμος, και η ΜΚΟ Άρσις.
Τα πρώτα αποτελέσματα του συνεδρίου είναι ήδη ορατά, με την πλατφόρμα εγγραφής εθελοντών του έργου This is IT να αριθμεί αυτή την στιγμή στην Ελλάδα 124 εθελοντές εκπαιδευτές, ενώ επίσης έχουν καταγραφεί προσκλήσεις φορέων, όπως ΚΑΠΗ Δήμων της Αθήνας, για βοήθεια από εθελοντές πάνω σε ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Παρότι το έργο This is IT ολοκληρώνεται επισήμως στα τέλη Δεκεμβρίου 2014, είναι κοινή απόφαση όλων των εταίρων να διατηρήσουν το εθελοντικό δίκτυο ενεργό και να συντονίσουν προσπάθειες γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και μετά την ημερομηνία αυτή, χωρίς την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο This is IT είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.thisisit4u.eu/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC