Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Τις λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link επέλεξε η Ethos Media

Η ETHOS MEDIA Α.Ε., επέλεξε τις εστιασμένες λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης & Αρχειοθέτησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) για την αντικατάσταση των χάρτινων παραστατικών της με ηλεκτρονικά.

Η ETHOS MEDIA η γνωστή ελληνική επιχείρηση που δραστηριοποιείται από το 2009 στον κλάδο των ηλεκτρονικών & έντυπων εκδόσεων καθώς και στην οργάνωση εστιασμένων κλαδικών & επιχειρησιακών συνεδρίων, συνεργάζεται με τη Retail@Link, τον καινοτόμο πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα, για την άμεση αντικατάσταση των χάρτινων παραστατικών, με ηλεκτρονικά.

Αναγνωρίζοντας τα άμεσα οφέλη επιτάχυνσης των διαδικασιών, αλλά και μείωσης του διαχειριστικού κόστους που συνεπάγεται η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, η Ethos Media επέλεξε την αξιόπιστη λύση R@L e-Invoicing Paperless, με την οποία έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί άμεσα με τους εμπορικούς της συνεργάτες, χάριν στην ευρύτατη συνδεδεμένη «κοινωνία» e-Invoicing της Retail@Link, καθώς και να αρχειοθετεί ηλεκτρονικά το αρχείο της με ασφάλεια & αξιοπιστία.

Όπως δηλώνει ο κος Κ. Ουζούνης, Γενικός Διευθυντής στην Ethos Media:

“Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, είναι μια επιλογή που συμβαδίζει με το όραμά μας για συνεχή εξέλιξη & βελτιστοποίηση των λειτουργιών μας. Μέσα από τη συνεργασία μας με τη Retail@Link προσβλέπουμε στην άμεση ηλεκτρονική διασύνδεση με το πελατολόγιό μας, στη βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και ταυτόχρονα στη μείωση του διαχειριστικού χρόνου & κόστους αποστολής και αρχειοθέτησης ηλεκτρονικών παραστατικών.”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC