Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Στη DataScouting έργο του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Στη DataScouting κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός «Ιδρυματικό Αποθετήριο – Διαδικτυακή Πύλη Βιβλιοθήκης – Πληροφοριακό Σύστημα Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS) στο πλαίσια του έργου «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου».


Αντικείμενο το έργου είναι
 -η αναβάθμιση της Διαδικτυακής Πύλης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την ενσωμάτωση, σε ένα ενιαίο και σύγχρονο περιβάλλον, όλων των υφιστάμενων και των υπό ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και την υποστήριξη εξατομικευμένων, σύγχρονων υπηρεσιών,

-η αναβάθμιση της Υπηρεσίας Αποθετηρίου της Γκρίζας Βιβλιογραφίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσω παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών και μέσω δημιουργίας υποδομής για κατάθεση, τεκμηρίωση και προβολή νέων κατηγοριών υλικού και στη μετεξέλιξη του σε Ιδρυματικό Αποθετήριο,

-η εγκατάσταση, παραμετροποίηση και ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS) στα Πληροφοριακά Περιβάλλοντα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση ενοποιημένης μεταμηχανής αναζήτησης και τη διασύνδεση αυτής, μεταξύ άλλων, με τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης και το Ιδρυματικό Αποθετήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC