Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

CPI: Κέρδη στο 1ο 3μήνο

Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα του πρώτου 3μήνου της τρέχουσας χρήσης (1/7/2014-30/9/2014) της CPI, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις, που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα.

Η εταιρεία συνεχίζει στην πορεία της χρήσης που έκλεισε στις 30/6/2014. Σε επίπεδο 3μήνου τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 33 χιλ. έναντι ζημιών € 15 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό 3μηνο. Ανοδική πορεία και στο EBITDA, το οποίο ανήλθε σε € 253 χιλ. έναντι € 191 χιλ. αυξημένο κατά 32% σε σχέση με την  προηγούμενη χρονιά, συνεχίζοντας έτσι την βελτίωση στην λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας. 

Παρόλο που τα έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν οριακή μείωση και διαμορφώθηκαν σε € 3,1 εκατ. έναντι € 3,2 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξήθηκε η συμμετοχή των υπηρεσιών στο σύνολο των εσόδων από 31% σε 36% ως αποτέλεσμα της στρατηγικής ενασχόλησης στον τομέα αυτό.

H μικτή κερδοφορία της εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 804 χιλ. έναντι € 957 χιλ.  την αντίστοιχη περίοδο. Η διαφορά αυτή οφείλεται σε συγκυριακούς λόγους.

Τέλος συνεχίζεται η περαιτέρω μείωση του τραπεζικού δανεισμού (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος), ο οποίος σε επίπεδο 3μήνου μειώθηκε σε ποσοστό 6% καθώς διαμορφώθηκε σε € 3 εκατ. έναντι € 3,19 εκατ. στις 30/6/2014.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Επιχειρησιακός Διευθυντής  της CPI Αριστείδης Παπαθάνος, ανέφερε: “Σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον συνεχίζουμε να είμαστε κερδοφόροι διατηρώντας την μείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας και την περαιτέρω εδραίωση της εταιρείας σε στρατηγικές αγορές. Με στόχο την συνεχή βελτίωση στην υποστήριξη των πελατών πιστεύουμε πως η πορεία αυτή θα συνεχισθεί’’.

H CPI προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών. Οι λύσεις που διαθέτει, απευθύνονται στις αγορές της Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης, της Εποπτείας και Ασφάλειας, της Λιανικής και Τιμολόγησης (Φορολογικοί μηχανισμοί, e-invoicing, Point Of Sale) και της Εκπαίδευσης (Interactive Boards, Projectors). Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες outsourcing όπως Διαχείριση Εκτυπώσεων και Ψηφιοποίηση Εγγράφων, έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό συμβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας projects.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC