Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Νέα μελέτη της Amadeus καλεί την ταξιδιωτική βιομηχανία να υιοθετήσει έναν “lean” τρόπο σκέψης

Μια νέα μελέτη που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα προτρέπει τις εταιρείες που ασχολούνται με τα ταξίδια να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τις αρχές του “lean” τρόπου σκέψης στους τομείς της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να δημιουργήσουν μια βιομηχανία που μπορεί να ανιχνεύσει, να κατανοήσει και να ανταποκριθεί καλύτερα στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.

Το ‘Cleared for take-off’, το οποίο επιμελήθηκε ο James Woudhuysen, για λογαριασμό της Amadeus, υποστηρίζει ότι μόνο μέσα από την υιοθέτηση του “lean” τρόπου σκέψης στην τεχνολογία, και αποφεύγοντας τις ενέργειες εκείνες που δεν δημιουργούν τελικά αξία για τον πελάτη, θα μπορεί η βιομηχανία να έχει περισσότερο έλεγχο, όσον αφορά στην πολυπλοκότητα και στο κόστος των συστημάτων.

Η μελέτη ισχυρίζεται ότι, με την έλευση των ραγδαία εναλλασσόμενων προτιμήσεων των καταναλωτών, τον πολλαπλασιασμό των επιλογών αναζήτησης, έκδοσης εισιτηρίων και inventory, τις νέες τεχνολογίες και τους, μικρότεροους από ποτέ, κύκλους ζωής καινοτομίας, η ταξιδιωτική βιομηχανία πρέπει να υιοθετήσει έναν νέο τρόπο σκέψης ή διαφορετικά ρισκάρει να μείνει πίσω. 

Στην καθαρή έννοια του, ο “lean” τρόπος σκέψης σχετίζεται με την διαχείριση και τη μείωση της σπατάλης και της ανεπάρκειας, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα και την αξία για τον πελάτη. Και με την εφαρμογή αυτών των αρχών στην τεχνολογία της ταξιδιωτικής βιομηχανίας η μελέτη υποστηρίζει ότι οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν πολυποίκιλη και μεγαλύτερη λειτουργικότητα στους πελάτες, με τρόπους που καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες τους και βελτιώνουν την συνολική ταξιδιωτική εμπειρία.  

Ταυτόχρονα η μελέτη λέει ότι ο “lean” τρόπος σκέψης μπορεί να απελευθερώσει πόρους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να φέρουν καινοτομίες πιο γρήγορα στην αγορά. Η υιοθέτηση αυτού του τρόπου σκέψης  σημαίνει επίσης ότι οι δείκτες αποτελεσματικότητας βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα, ότι υπάρχει κατανόηση για τη ρίζα του προβλήματος, ότι δίνεται η δυνατότητα απόφασης σε ανθρώπους που εκτελούν πραγματικά τις τεχνολογικές διαδικασίες και ότι τα δεδομένα των πελατών ερμηνεύονται με σκοπό να βελτιωθεί η πελατειακή αξία. Τέλος, οι στόχοι και οι διοικητικοί σκοποί  αντανακλούν τις επιδιώξεις του πελάτη και όχι τις προκαταλήψεις της επιχείρησης. 

Η μελέτη, η οποία έπεται των μελετών που έχει δημοσιεύσει η Amadeus σχετικά με το open source λογισμικό και το Big Data, αναλύει επίσης τα παρακάτω θέματα:

-  Τι υποστηρίζει  ο “lean” τρόπος σκέψης και πως εφαρμόζεται στην ταξιδιωτική βιομηχανία

-  Πως η ταξιδιωτική βιομηχανία μπορεί να ωφεληθεί από την υιοθέτηση lean IT πρακτικών

-  Τις ευρύτερες δυνατότητες που έχει το lean IT να μεταμορφώσει τα ταξίδια π.χ. μέσα από την ενσωμάτωση μη παραδοσιακού ταξιδιωτικού περιεχομένου στην ταξιδιωτική εμπειρία

 - Πως η Amadeus έχει ήδη υιοθετήσει τον “lean” τρόπο σκέψης στις παγκόσμιες τεχνολογικές της δραστηριότητες

Ο συγγραφέας της έρευνας, κ. James Woudhuysen, σχολίασε σχετικά: “Οι αρχές του “lean”, οι οποίες έφεραν την καινοτομία στην μεταποιητική βιομηχανία τη δεκαετία του ’80, εφαρμόζονται πλέον στην τεχνολογία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, σε βιομηχανίες που βασίζονται στην παροχή υπηρεσιών. Η ιδέα δεν βασίζεται απλά στην προσπάθεια μείωσης της σπατάλης και την αύξηση της αποδοτικότητας, αλλά επίσης, και πιο σημαντικά, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και στη δημιουργία πραγματικής αξίας για τους πελάτες.

Οι επιβάτες, οι πάροχοι και οι πωλητές ταξιδιωτικών υπηρεσιών προσδοκούν ότι η ταξιδιωτική τεχνολογία θα βελτιώνεται συνεχώς. Είναι συνηθισμένοι στην online σταθερότητα του συστήματος, αλλά περιμένουν επίσης ότι τα user interfaces  θα βελτιωθούν στο να προσδοκούν τις απαιτήσεις για συγκεκριμένα είδη ταξιδιών. Θέλουν λύσεις που θα παραδίδονται  γρήγορα, ενώ περιμένουν επίσης νέες εφαρμογές σε λογικές τιμές. Ο “lean” τρόπος σκέψης στην τεχνολογία έχει τη δύναμη να οργανώσει πολλά από αυτά τα θέματα και να μεταμορφώσει τη βιομηχανία κατά τη διαδικασία.”

Και συνέχισε: “Με τον “lean” τρόπο σκέψης, οι εταιρείες ταξιδιών μπορούν να αναμένουν ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και εφαρμογών. Θα είναι πλέον σε θέση να κερδίζουν περισσότερα χρήματα εντοπίζοντας έξυπνα  εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς (market niches). Και, καλύτερα απ’ότι τώρα, θα αποκτήσουν εμπειρία στην προσωποποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη τους.”  

Ο κ. Wolfgang Krips, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Τμήματος Διεθνών Δραστηριοτήτων της Amadeus σχολίασε: “Στο τμήμα των διεθνών δραστηριοτήτων της Amadeus έχουμε αναγνωρίσει ότι ο “lean” τρόπος σκέψης σημαίνει και αλλαγή στον τρόπο διοίκησης: πλέον η προσοχή δεν στρέφεται στην διοίκηση των ανθρώπων, όπως στο κλασσικό μοντέλο Διοίκησης και Ελέγχου, αλλά στην καλλιέργεια συνθηκών πρόληψης και αντίδρασης που θα κινητοποιήσουν το “πνευματικό” δυναμικό της επιχείρησης.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να επιτύχουμε οικονομίες κλίμακας, καθώς συνεργαζόμαστε με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας προς την διαμόρφωση του μέλλοντος της ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Στην Amadeus χρησιμοποιούμε ήδη lean  προσέγγιση στις παγκόσμιες τεχνολογικές λειτουργίες μας, για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ηγετική μας θέση για την παράδοση και χρήση των καινοτόμων λύσεων που χρησιμοποιούνται από μερικές από τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές εταιρείες παγκοσμίως.”      

Για να κατεβάσετε την μελέτη επισκεφτείτε το: http://www.amadeus.com/blog/29/10/lean-it/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC