Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

H Intel ανακοινώνει ρεκόρ στον κύκλο εργασιών της

H Intel ανακοίνωσε στις 14 Οκτωβρίου κύκλο εργασιών για το τρίτο τρίμηνο ύψους 14,6 δις δολαριών, λειτουργικά κέρδη 4,5 δις δολάρια, καθαρά κέρδη 3,3 δις δολάρια και κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,66 δολάρια. Η εταιρεία είχε εισροή μετρητών περίπου 5,7 δις δολάρια από λειτουργικές δραστηριότητες, κατέβαλε μερίσματα 1,1 δις δολάρια και χρησιμοποίησε 4,2 δις δολάρια για επαναγορά 122 εκατομμυρίων μετοχών.


«Είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο που σημειώνει η εταιρεία,» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intel, Brian Krzanich.  «Επιτύχαμε τον καλύτερο κύκλο εργασιών μέχρι σήμερα και είχαμε σημαντικά έσοδα κατά το τρίτο τρίμηνο. Υπάρχουν ακόμα περισσότερα να κάνουμε, αλλά τα αποτελέσματά μας μας δίνουν τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση ότι εκτελούμε με επιτυχία τη στρατηγική μας αναφορικά με την επέκταση των προϊόντων μας σε ένα μεγάλο εύρος νέων αγορών με μεγάλες δυνατότητες.»

• Ο κύκλος εργασιών του τρίτου τριμήνου ανήλθε στα 14,6 δις δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων ή 8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους
• Επίτευξη ρεκόρ στις πωλήσεις PC, tablets, τηλεφώνων και Internet of Things, σε επίπεδο τριμήνου. Η πρώτη φορά που η Intel έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 100 εκατομμύρια αποστολές μικροεπεξεργαστών σε ένα τρίμηνο
• Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 4,5 δις δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους
• Ολοκληρώθηκε επαναγορά μετοχών στα 4,2 δις δολάρια


Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC