Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Στην Communication Effect τα social media του ΕΠΕΔΒΜ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ), ανέθεσε στην εταιρεία Communication Effect το έργο δράσεων δημοσιότητας στα social media του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά σε υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για την εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής και την προβολή του επιχειρησιακού προγράμματος «εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» με τη χρήση μεσών κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται ουσιαστικά για ανανέωση συνεργασίας, καθώς η Communication Effect χειρίζεται το εν λόγω πρόγραμμα από το 2012. Η αξία του έργου ανέρχεται σε 180.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC