Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Η SAP υλοποιεί στρατηγικές συνεργασίες με επίκεντρο την εξέλιξη της γονιδιωματικής έρευνας

Η SAP προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με το Stanford School of Medicine με στόχο την έρευνα γύρω από την επίδραση της γενετικής, της περιβαλλοντικής έκθεσης, της συμπεριφοράς καθώς και άλλων παραγόντων που επιδρούν στην ευαισθησία απέναντι στις ασθένειες, μέσω της αξιοποίησης της πλατφόρμας SAP HANA.
Επιπλέον, η εταιρεία ανέλαβε ενεργό συμμετοχή στο συμβούλιο Global Alliance for Genomics and Health, το οποίο απαρτίζεται από ηγέτες της βιομηχανίας Υγείας  και έχει στόχο την επιτάχυνση των παγκόσμιων προσπαθειών για τη βέλτιστη κατανομή και ανάλυση μεγάλου όγκου γονιδιωματικών και κλινικών δεδομένων.

Ειδικότερα, η συνεργασία της SAP με το Stanford School of Medicine αποσκοπεί στην κατανόηση των παγκόσμιων διακυμάνσεων του ανθρώπινου γενετικού κώδικα και το συσχετισμό με ασθένειες, και συγκεκριμένα με καρδιαγγειακές παθήσεις. Στόχος είναι η επίτευξη προόδου στη γονιδιωματική έρευνα σε κλινικό περιβάλλον, προκειμένου να βελτιωθεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η εξατομικευμένη ιατρική.

To Global Alliance for Genomics and Health είναι μια παγκόσμια μη-κερδοσκοπική συμμαχία που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την επιτάχυνση της γονιδιωματικής ιατρικής και την πρόοδο της ανθρώπινης υγείας. Η SAP συμμετέχει σε μια πολυποίκιλη ομάδα που αποτελείται από ηγετικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, ερευνητικά ινστιτούτα, ιατροφαρμακευτικούς προμηθευτές, εταιρείες πληροφορικής και επιστημών ζωής. Σαν μέλος, η SAP σκοπεύει να προσφέρει σημαντικές προοπτικές και γνώσεις ούτως ώστε να συμβάλει στην ταυτοποίηση των καλύτερων πρακτικών και να εγκαθιδρύσει ένα κοινό πλαίσιο προτύπων και εναρμονισμένων προσεγγίσεων, ώστε να επιτραπεί ένας υπεύθυνος, εθελοντικός και ασφαλής διαμοιρασμός γονιδιωματικών και κλινικών δεδομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC