Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Αρχίζει η χρηματοδότηση των δικαιούχων του ICT4GROWTH

Ολοκληρώθηκε ήδη η ένταξη 93 επενδυτικών σχεδίων στη δράση ICT4GROWTH της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε για την ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 41,4 εκ. ευρώ και εντός των προσεχών ημερών θα ξεκινήσει η καταβολή στους δικαιούχους των προβλεπόμενων προκαταβολών.

Παράλληλα, μετά την εξοικονόμηση πρόσθετων πόρων, προωθούνται για συμβασιοποίηση και τελική ένταξη 58 επιπλέον επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 22 εκ. ευρώ για τα οποία έχουν ήδη κληθεί οι δικαιούχοι να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το ICT4GROWTH αποτελεί δράση αιχμής για την ΚτΠ Α.Ε με στόχο την ενίσχυση, με πόρους του ΕΣΠΑ, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/10/2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC