Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Το ΙΚΥ στο Youth on the Move στην Καλαμάτα

Το ΙΚΥ θα συμμετάσχει στην εκδήλωση για την πρωτοβουλία Νεολαία σε Κίνηση (Youth on the Move), στην Καλαμάτα από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2014.Το πρόγραμμα "Νεολαία σε κίνηση" (Youth on the Move) αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στη βελτίωση της μόρφωσης και των προοπτικών εύρεσης απασχόλησης των νέων.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην παραλία της Καλαμάτας κάτω από μία τέντα 200 τετραγωνικών μέτρων που χωρίζεται σε δύο μέρη. Το μεγαλύτερο μέρος προορίζεται για την παρουσίαση του Erasmus+ από τα στελέχη των φορέων που θα συμμετέχουν, ενώ το μικρότερο για τις δράσεις των Εθνικών Υπηρεσιών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οργανώσεων και δικτύων, καθώς και διαδραστικών δρώμενων για τους νέους συμμετέχοντες. Ο στόχος κάθε παρουσίασης Προγράμματος είναι να περιγράψει στους νέους συμμετέχοντες τα πραγματικά οφέλη από τη συμμετοχή σε αντίστοιχα Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ενώ ο απώτερος στόχος είναι να ενισχυθεί η κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη για σπουδές ή εργασία.

Οι φορείς που θα συμμετάσχουν εκτός από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το EURES/ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού), ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Υπουργείο Εσωτερικών με το πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με το πρόγραμμα Horizon 2020 και το Euraxess, η Asset Technology, Εθνική Υπηρεσία για το πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες, το Europe Direct Καλαμάτας και ο Δήμος Καλαμάτας.

Το ΙΚΥ στο παρελθόν συμμετείχε στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις που πραγματοποίησε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Νεολαία σε κίνηση", στις 9-10 Νοεμβρίου 2012, στην Πάτρα και στις 18-20 Απριλίου 2013, στο Βόλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC