Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Open Days 2014

Στο πλαίσιο της εβδομάδας των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Open Days 2014», που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες 6-9 Οκτωβρίου 2014, το Corallia θα συμμετάσχει σε πολιτικό διάλογο (debate) με τίτλο «Boosting innovation through interclustering strategies and smart specialization policies» που διοργανώνεται από τις κοινοπραξίες των έργων ClusterPoliSEE και Clustrat.Κεντρικός στόχος της συνεδρίας αυτής είναι η ανταλλαγή γνώσεων και η δημιουργία μελλοντικών συνεργειών για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δύο έργων προκειμένου για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών στήριξης συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και την ενίσχυση των στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη υπό το πρίσμα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Η εν λόγω εκδήλωση θα φιλοξενήσει ομιλητές - εκπροσώπους των διαχειριστικών αρχών διάφορων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (SEE programme, CE programme, IV Interreg, κ.ά.), καθώς και σημαντικούς φορείς διαμόρφωσης πολιτικής και ενίσχυσης της καινοτομίας από όλη την Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα των Open Days 2014 www.opendays.europa.eu.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC