Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

F Monitoring – Υπηρεσία Παρακολούθησης Πελατολογίου από την Infobank Hellastat

Η Infobank Hellastat, ένας από τους σημαντικότερους πάροχους Οικονομικής & Εμπορικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, εισήγαγε στην αγορά μία βελτιωμένη υπηρεσία παρακολούθησης πελατολογίου, F Monitoring. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στους χρήστες της on line βάσης δεδομένων iMentor Pay Per Use.


Η υπηρεσία F Monitoring παρέχει στους συνδρομητές ολοκληρωμένη εικόνα για τις επιχειρήσεις που θέτουν προς παρακολούθηση, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνει αυτόματα κάθε φορά που συντελείται μία μεταβολή.

Οι ενημερώσεις αφορούν σε κρίσιμα γεγονότα όπως:

Μεταβολές Επωνυμίας, Νομικής Μορφής, Κατάστασης
Προσθήκες, τακτοποιήσεις στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς της επιχείρησης
Μεταβολές του Credit Score
Νέες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη
Ιστορικό Αιτήσεων
Μεταβολές στους φορείς της επιχείρησης – Ονόματα και αρμοδιότητες των μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών

Επιπρόσθετα, οι χρήστες του iMentor έχουν άμεση πρόσβαση σε προϊόντα Εταιρικής Πληροφόρησης, Αξιολόγησης Φερεγγυότητας, Λίστες Πελατολογίων, Παρακολούθησης Συναλλακτικής Συμπεριφοράς, Δελτία εξωτερικού, Προϊόντα Κλαδικής Ενημέρωσης και Προσαρμοσμένες Αναφορές όπως λίστες ανταγωνισμού, προμηθευτών κ.α. Η βάση δεδομένων καλύπτει όλο το φάσμα της Ελληνικής Αγοράς ενώ μέσω εξειδικευμένων συνεργατών παρέχονται πληροφορίες σε διεθνές επίπεδο.

Ο κ. Χρυσόστομος Κάτσης, διευθύνων σύμβουλος της Infobank Hellastat, δήλωσε σχετικά: «η υπηρεσία F Monitoring αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για το σύγχρονο επαγγελματία που θέλει να είναι συνεχώς ενημερωμένος για τις αλλαγές που συντελούνται καθημερινά στην αγορά. Η Infobank Hellastat, πιστή στις υποσχέσεις της, απαντά με νέα, εύχρηστα προϊόντα αποσκοπώντας στην διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και βιωσιμότητας κάθε επιχείρησης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC