Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας πρόκειται να υλοποιηθεί, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «European Entrepreneurship School Programme as an Answer to Social Exclusion».Το εκπαιδευτικό υλικό έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν στην Ισπανία και αποτελεί προϊόν μεταφοράς καινοτομίας στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Περιλαμβάνει έντεκα ενότητες ενώ το περιεχόμενό του έχει προσαρμοσθεί στα δεδομένα κάθε χώρας μετά από διαβούλευση με επιχειρηματίες, σύμβουλους επιχειρήσεων, στελέχη κατάρτισης κ.α.. Οι ενότητες είναι οι εξής:

Ο «κοινωνικός επιχειρηματίας»: ένας διαφορετικός τρόπος επιχειρηματικότητας
Στρατηγική προσέγγιση μη κερδοσκοπικών οργανισμών
Το θεωρητικό πλαίσιο του τρίτου τομέα
Δικαστικό και νομικό πλαίσιο του τρίτου τομέα
Σύνθεση των κοινωνικών έργων
Οργάνωση και διοίκηση μη κερδοσκοπικών οργανισμών
Το φορολογικό σύστημα του τρίτου τομέα
Το ανθρώπινο δυναμικό του τρίτου τομέα
Επικοινωνία στον τρίτο τομέα
Προσέλκυση πόρων – fundraising
Μάνατζμεντ κοινωνικής καινοτομίας

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται η αξιολόγησή του, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να δηλώσει συμμετοχή προκειμένου να αποκτήσει δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου είναι αναρτημένο το υλικό. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να αξιολογήσει το εκπαιδευτικό υλικό με την χρήση ενός ερωτηματολογίου.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα διαρκέσει έως τις 15 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία και Φιλανδία.

Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει δωρεάν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό κοινωνικής οικονομίας προκειμένου να συμβάλει στην αξιολόγησή του, μπορεί να στείλει σχετικό μήνυμα στο info@entre.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC