Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Κατακύρωση στην OTS διαγωνισμού για την Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων

Στην OTS κατακυρώθηκε ο Πρόχειρος Διαγωνισμός που προκήρυξε η «Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Α.Ε.» για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κόμβου και Portal» της πράξης «Δημιουργία Υποδομής Στήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Χώρο της Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων – Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Innovathens», με κριτήριο κατακύρωσης την πλεόν συμφερότερη οικονομική προσφορά.
Μέσω του κόμβου θα υποστηρίζονται νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες με καινοτομικό και εξωστρεφή προσανατολισμό, προσφέροντας γνώσεις και υπηρεσίες στους νέους ανθρώπους που θέλουν να επιχειρήσουν και θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης των νέων στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου η Τεχνόπολις θα αναπτύξει μια κεντρική διαδικτυακή πύλη και θα διαχειριστεί εργαλεία και μεθόδους για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων και τη διαχείριση των πόρων του Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας INNOVATHENS. Επιπλέον η διαδικτυακή πύλη που θα αναπτυχθεί θα έχει τη δυνατότητα διάχυσης ψηφιακού υλικού (κειμένου ή πολυμέσων) και την ολοκλήρωση των παραπάνω σε περιβάλλοντα συνεργασίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 55.350,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC