Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

gi-Cluster: οι δημιουργικές βιομηχανίες της χώρας μπορούν να οδηγήσουν το όχημα της ανάπτυξης

Mε στόχο την ανάδειξη των νέων τεχνολογιών και των προϊόντων που αφορούν ευρύτερα τον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών και ειδικότερα τους τομείς τεχνολογιών παιγνίων και δημιουργικού περιεχομένου αλλά και την προώθηση αυτών των δραστηριοτήτων ως μοχλού ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και καινοτομίας, το gi-Cluster έρχεται στο προσκήνιο σημειώνοντας εξαιρετική άνθιση τους τελευταίους μήνες, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων ενδιαφέρουσες προτάσεις για την υποστήριξη παραδοσιακών βιομηχανιών της χώρας.Η άνθιση αυτή μεταφράζεται σε αύξηση της βάσης των μελών του gi-Cluster κατά 100% μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, με αποτέλεσμα σήμερα το οικοσύστημα να αποτελείται από 44 μέλη (34 επιχειρήσεις και 10 ακαδημαϊκά & ερευνητικά ιδρύματα) καθώς και σε σημαντική ενίσχυση του τομέα δημιουργικού περιεχομένου. Μέσα από την αξιοποίηση μοναδικών στον κόσμο ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας, όπως η ιστορική και η πολιτιστική κληρονομία, δημιουργούνται ολοένα και περισσότερο ευνοϊκές συνθήκες για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως κρίσιμου πολλαπλασιαστικού παράγοντα της πολιτιστικής και τουριστικής υπεραξίας της χώρας.

Ο Δρ. Νίκος Βογιατζής, μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του gi-Cluster και Δ/ντης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Τεχνολογιών του Corallia ανέφερε σχετικά: «Ξεκινήσαμε με σκοπό να αξιοποιήσουμε ένα εξαιρετικά ταλαντούχο δυναμικό στις ψυχαγωγικές και δημιουργικές βιομηχανίες που υπάρχει στην Ελλάδα και να συσπειρώσουμε δυνάμεις που γνωρίζουμε ότι μπορούν να παίξουν σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας – τόσο μέσα από την εξαγωγή τεχνολογίας όσο και από τον εκσυγχρονισμό παραδοσιακών βιομηχανιών της χώρας» και συμπλήρωσε η Τζούλια Φωκά, gi-Cluster Manager «Όσο μεγαλώνει το οικοσύστημα, διευρύνουμε το πεδίο δράσης μας. Φαίνεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου και με τις κατάλληλες συνθήκες ζύμωσης που συνεχώς προωθούμε, το gi-Cluster θα αποτελέσει μοχλό για την αξιοποίηση του ταλέντου της χώρας και την παραγωγή έργου με διεθνή απήχηση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα άνοιξε τις πύλες του το α2•innohub στο Μαρούσι, μια νέα υποδομή που δημιουργήθηκε υπό τη διαχείριση του Corallia ως φορέα αρωγού του gi-Cluster, με σκοπό να αποτελέσει σημείο αναφοράς και να συ-στεγάσει εταιρείες-μέλη του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC