Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Συμμετοχή της ΕΕΤΤ στη Σύνοδο του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP)

Η ΕΕΤΤ συμμετείχε στη Σύνοδο του Σώματος των Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) που πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, στη Λισαβόνα, με στόχο τη διαμόρφωση μίας απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής ταχυδρομικής αγοράς εντός της ΕΕ.
Κατά τη Σύνοδο, το ERGP ενέκρινε τρεις εκθέσεις που αφορούν τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των καταναλωτών, την ποιότητα της υπηρεσίας και τη διαχείριση παραπόνων, καθώς και τον ανταγωνισμό και την πρόσβαση στο ευρωπαϊκό ταχυδρομικό δίκτυο. Η Σύνοδος ενέκρινε, επίσης, και τον απολογισμό δράσεων για τα έτη 2011-2013, που είναι και τα πρώτα έτη λειτουργίας του ERGP, πιστοποιώντας τη σημαντική συμβολή του στη ρύθμιση της ευρωπαϊκής ταχυδρομικής αγοράς. Ακόμα, κατά τη διάρκεια της Συνόδου, καταρτίσθηκε το πρόγραμμα εργασιών του Σώματος για το 2015-2016, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στα τέλη του φθινοπώρου 2014.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, το ERGP, για πρώτη φορά, απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση για διάλογο με τους φορείς της αγοράς σε θέματα εφαρμογής και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της καθολικής υπηρεσίας, καθώς και των επιπτώσεών της στην αγορά. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως οι ταχυδρομικοί πάροχοι, οι ενώσεις καταναλωτών, οι φορείς και ενώσεις εργαζομένων του κλάδου, καθώς και οι πάροχοι ηλεκτρονικού εμπορίου, καλούνται να συμμετάσχουν στο πρώτο workshop που θα διεξαχθεί στο Βουκουρέστι, στις 19 Νοεμβρίου 2014.

Η ΕΕΤΤ συμμετέχει δυναμικά στις εργασίες και δραστηριότητες του ERGP που προωθεί το συντονισμό και τη συνεργασία των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών με σκοπό την ταχυδρομική μεταρρύθμιση στην Ευρώπη. Στόχος της ΕΕΤΤ είναι η αξιοποίηση τεχνογνωσίας και εμπειρίας από τις βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών για περαιτέρω ανταγωνιστική ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι στο ERGP συμμετέχουν οι ρυθμιστικές αρχές των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και υποψήφιων κρατών μελών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC