Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

egg – enter•grow•go: Ξεκίνησε ο 2ος κύκλος

Το egg – enter•grow•go, μία πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας της Eurobank, την οποία σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία με τη μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, συνεχίζει δυναμικά για 2η συνεχόμενη χρονιά και υποδέχεται τις νέες επιχειρηματικές ομάδες.Στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του Προγράμματος υποβλήθηκαν επιχειρηματικές προτάσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Μετά από μια εντατική διαδικασία αξιολόγησης, η οποία διήρκησε συνολικά 7 εβδομάδες και ανέδειξε το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού των νέων επίδοξων επιχειρηματιών, προκρίθηκαν τελικά 25 επιχειρηματικές προτάσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα, με εγκατάσταση των επιχειρηματικών ομάδων στο κτήριο του egg – enter•grow•go.

Προφίλ των ομάδων που προκρίθηκαν στον 2ο κύκλο του egg:

Τα σχέδια που υπέβαλαν οι 25 προκριθείσες ομάδες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων και, συγκεκριμένα, 10 προέρχονται από τις Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 4 από το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και τις Υπηρεσίες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, 2 από τον Τουρισμό, τη Φιλοξενία και την Εστίαση, 1 από τη Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία, 2 από την Εκπαίδευση και Δημιουργία Γνώσης, 1 από τις Μεταφορές και την Αποθήκευση, 1 από την Ενέργεια και τις Ανανεώσιμες Πηγές, 1 από τα Οικοδομικά Υλικά, τις Κατασκευές και τη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, 1 από τη Γεωργία, τις Υδατοκαλλιέργειες και την Κτηνοτροφία και 2 από άλλους κλάδους.

Η διαδικασία αξιολόγησης υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή 52 διακεκριμένων στελεχών με βαθιά γνώση του «επιχειρείν», ώστε οι 172 συνολικά προτάσεις που υποβλήθηκαν να τύχουν αμερόληπτης και διαφανούς αξιολόγησης. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι στις 25 προκριθείσες ομάδες:

το 81% είναι απόφοιτοι ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, δημόσιου ή ιδιωτικού, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ενώ το 19% φοιτητές,
το 37% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 27-31 ετών, 26% είναι 33-35 ετών, 20% είναι 22-26 ετών, 12% είναι 37-40 ετών, ενώ το 5% είναι κάτω των 21 ετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC