Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Αναζητάτε ή προσφέρετε καινοτόμες τεχνολογίες;

Tο Enterprise Europe Network – Hellas(www.enterprise-hellas.gr), το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης διεθνώς, παρέχει υπηρεσίες για διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες, ενημέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές, καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας και ενισχύει τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία.Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), συντονιστής του δικτύου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη μη-κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (http://www.ellak.gr/i-eellak/) υποστηρίζουν ενεργά την αξιοποίηση της ανοιχτής τεχνολογίας και της ανοιχτής καινοτομίας και προσφέρουν υπηρεσίες αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων ανοιχτών τεχνολογιών. Ύστερα από τον εντοπισμό ωρίμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και την σαφώς διατυπωμένη έκφραση των κατόχων τους για περαιτέρω αξιοποίησή τους, το Enterprise Europe Network – Hellas μπορεί να προβεί σε έλεγχο καινοτομίας και ευρεσιτεχνιών, να καθοδηγήσει τους ενδιαφερόμενους στις διαδικασίες κατοχύρωσης των δικαιωμάτων τους, να διατυπώσει το Σχέδιο Αξιοποίησης της Τεχνολογίας (Technology Implementation Plan), να βοηθήσει στον εντοπισμό αγορών και ενδεχόμενων συνεργατών, καθώς επίσης και χρηματοδότησης, και να συνδράμει στις διαδικασίες σύστασης και ανάπτυξης της νέας Επιχείρησης που θα αναλάβει την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το Enterprise Europe Network – Hellas παρέχει επιπλέον ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υποστήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων με στόχο την εξωστρέφεια ελληνικών. Στις υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνονται:

Σύζευξη προσφοράς και ζήτησης τεχνολογίας σε 54 χώρες

Αναζήτηση συνεργατών για σύναψη συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας, μέσω των βάσεων δεδομένων του δικτύου ή διεθνών εκδηλώσεων μεταφοράς τεχνολογίας

Επιχειρηματικές αποστολές σε στοχευμένες αγορές.

Με επιτόπιες επισκέψεις αξιολόγησης των αναγκών της επιχείρησης από το δίκτυο παρέχονται συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών θεμάτων, όπως:

Έλεγχο ευρεσιτεχνιών και καταχωρήσεων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Διερεύνηση ερευνητικών έργων σε εξέλιξη και στα δημοσιευμένα αποτελέσματά τους

Διερεύνηση τεχνολογικής αγοράς και ανταγωνισμού

Αποτίμηση τεχνολογικής θέσης επιχείρησης

Παροχή σεμιναριακής κατάρτισης σε θέματα χρηματοδότησης και διαχείρισης τεχνολογίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC