Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Σε λειτουργία το σύστημα για το "Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα στα Τουριστικά Λεωφορεία"

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε με επιτυχία το έργο της δημιουργίας ολοκληρωμένου συστήματος για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος (ΗΑΣ) των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης, σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας που προβλέπονται με τo υπʼ αριθμ. 11-09-2013/2257 ΦΕΚ Β περ.1, από την εταιρία ΜCK SPARK, υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, κατασκευή και εγκατάσταση της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Το αντικείμενο του έργου ήταν η δημιουργία βάσης δεδομένων & εφαρμογής για την παρακολούθηση και επικαιροποίηση του μητρώου τουριστικών λεωφορείων καθώς και η προμήθεια-αρχικοποίηση τερματικών συσκευών για την διενέργεια του ελέγχου από τα εποπτικά όργανα. Το Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα, το οποίο είναι υποχρεωτικό για το σύνολο των τουριστικών λεωφορείων της χώρας, συνιστά πιστοποίηση της γνησιότητας και νομιμότητας των τουριστικών οχημάτων , ταυτοποιώντας πλήρως τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας αυτών με τα τεχνικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, στοχεύοντας τόσο στην αποκατάσταση της νομιμότητας στον κλάδο όσο και στην προστασία της ασφάλειας των επιβατών.


Η λειτουργία του νέου συστήματος έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από την ΓΕΠΟΕΤ (Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού) με την παροχή των ηλεκτρονικά αναγνώσιμων σημάτων στα περίπου 7.500 τουριστικά λεωφορεία της Ελλάδας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC