Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Η Altec συνεργάζεται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Το έργο «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφαλίσεων και αποζημιώσεων, ανάπτυξη διεπαφών και διαλειτουργικότητα με το ΜΑΑΕ & ΜΕΓΠ και τα υποσυστήματα του» του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) ανατέθηκε στην εταιρεία ALTEC Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.


Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη και λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλισης και Αποζημιώσεων καθώς και η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους αγρότες- ασφαλισμένους ΕΛΓΑ.

Το έργο αφορά στην ανταλλαγή και χρήση δεδομένων που αναπτύσσονται στα πλαίσια των άλλων υποέργων της Πράξης και ενσωματώνονται σαν πληροφορίες στο ΜΑΑΕ & ΜΕΓΠ, στην υλοποίηση υποσυστήματος απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων και στατιστικής πληροφόρησης και στην ενοποίηση-μετάπτωση δεδομένων επιμέρους διαφορετικών υποσυστημάτων ασφάλισης του ΕΛΓΑ στο ενιαίο υπάρχον σύστημα Ασφάλισης και Αποζημιώσεων του Οργανισμού (Ο.Π.Σ.Α.Ε.).

Η αξία του έργου ανέρχεται στις 285.000 χιλ. ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC