Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Η Mitsubishi Heavy Industries και η Siemens καταθέτουν μια ισχυρή πρόταση για την Alstom

Η Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI) και η Siemens AG ανακοίνωσαν ότι ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατέθεσαν μια πρόταση για τον Γαλλικό πολυεθνικό όμιλο της Alstom.


Συγκεκριμένα, η MHI και η Siemens προτείνουν διάφορες συναλλαγές προκειμένου να διατηρηθεί το σημερινό διαμέτρημα της Alstom σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητές της, να βελτιωθεί η βιομηχανική της βιωσιμότητα, να ενισχυθεί η τοποθέτησή της ως ένας διαφοροποιημένος παγκόσμιος παίκτης στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, καθώς και να ενισχυθεί η χρηματοοικονομική της δομή, παραμένοντας ταυτόχρονα μία μεγάλη Γαλλική, εισηγμένη εταιρία. Η πρόταση είναι εξαιρετικά επωφελής και για τους εργαζόμενους της Alstom. Επιπλέον, θα προωθήσει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη Γαλλία.


· Η MHI σκοπεύει να σχηματίσει μία ευρεία βιομηχανική συμμαχία με την Alstom και να δημιουργήσει τρεις κοινοπραξίες, αποκτώντας το 40% των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τομέα της Ατμοηλεκτρικής και Πυρηνικής Ενέργειας, το 20% των δραστηριοτήτων της Alstom στο τομέα των Δικτύων και το 20% των δραστηριοτήτων στον κλάδο της Υδροηλεκτρικής Ενέργειας. Σαν αποτέλεσμα αυτών των συναλλαγών, η MHI θα συνεισφέρει σε μετρητά €3,1 δισ. στην Alstom.

Η MHI σκοπεύει, επίσης, να γίνει ένας σταθερός και μακροπρόθεσμος μέτοχος της Alstom,
προτείνοντας να αποκτήσει μερίδιο έως και 10% από την Bouygues SA. Με αυτές τις συναλλαγές και με πολλαπλές συμφωνίες συνεργασιών που δημιουργούν αξία, η MHI οραματίζεται μία μεγάλης εμβέλειας βιομηχανική συμμαχία με την Alstom.

· Η Siemens σκοπεύει να αποκτήσει το 100% των δραστηριοτήτων της Alstom που σχετίζονται με το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών συμβάσεων υπηρεσιών, έναντι €3,9 δισ. ευρώ σε μετρητά. Η Siemens σκοπεύει να παρέχει εγγυήσεις σχετικά με τις θέσεις εργασίας στις μεταβιβαζόμενες δραστηριότητες φυσικού αερίου, για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, στη Γαλλία και στη Γερμανία.

Η Siemens σκοπεύει, επίσης, να διερευνήσει με την Alstom την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζουν και οι δύο εταιρείες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας Ευρωπαϊκός πρωταθλητής στο χώρο των μεταφορών. Η Siemens σκοπεύει να εγκαταστήσει τα Ευρωπαϊκά Κεντρικά Γραφεία για τις συνδυασμένες υπηρεσίες στον τομέα του φυσικού αερίου στη Γαλλία.


Η MHI και η Alstom θα δημιουργήσουν τρεις κοινοπραξίες – η MHI θα γίνει μέτοχος της Alstom


Η MHI σκοπεύει να αποκτήσει το 40% των δραστηριοτήτων Ατμοηλεκτρικής και Πυρηνικής Ενέργειας, για να σχηματίσει μια κοινοπραξία με την Alstom. Η MHI, επίσης, σκοπεύει να αποκτήσει το 20% του τομέα Δικτύων και το 20% του τομέα Υδροηλεκτρικής Ενέργειας της Alstom. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η MHI θα εισέλθει στην αγορά των δικτύων και στοχεύει να συμβάλλει στην παγκόσμια επέκτασή της, συμπεριλαμβανομένης και της Ιαπωνίας. Σαν αποτέλεσμα αυτών των συναλλαγών, η MHI θα συνεισφέρει €3,1 δισ. σε μετρητά στην Alstom.

Η συμμαχία που θα δημιουργηθεί μεταξύ της Alstom και της MHI, δύο άκρως ανταγωνιστικών εταιρειών στον τομέα της θερμοηλεκτρικής παραγωγής, θα διαθέτει παγκόσμιο εύρος κάλυψης και θα επωφεληθεί από το συνδυασμό της ισχυρής λειτουργικής βάσης της MHI στην Ασία και της Alstom στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Αυτή η συμμαχία θα επιτρέψει τη δημιουργία περισσότερων από 1.000 νέων θέσεων εργασίας στη Γαλλία.


Η MHI μπορεί να συνάψει αρκετές συμφωνίες συνεργασίας με την Alstom στους εξής πιθανούς τομείς:

- Έρευνα και Ανάπτυξη: Από κοινού ανάπτυξη νέων αποδοτικών προϊόντων, αξιοποιώντας τις επί μέρους τεχνολογίες

- Κοινές προμήθειες: Δυνατότητα σύναψης κοινών συμβάσεων προμηθειών σε όλο τον κόσμο, προμήθεια κρίσιμων εξαρτημάτων από κοινού

- Παραγωγή: Βέλτιστες πρακτικές στην τεχνολογία παραγωγής, έλεγχος ποιότητας και ασφάλεια, μεταφορά εργασιών στο Belfort, όποτε αυτό καθίσταται δυνατό

- Προϊόντα και Υπηρεσίες: Προώθηση των τεχνολογιών της Alstom στην Ιαπωνία, παράλληλη πώληση των προϊόντων της Alstom και της MHPS (Mitsubishi Hitachi Power Systems), κοινό δίκτυο υπηρεσιών after-sales

- Εργολαβικές Συμβάσεις EPC: Κατάθεση κοινών προσφορών για μεγάλα έργα


Επίσης, η MHI σχεδιάζει να γίνει μέτοχος της Alstom μέσω της εξαγοράς του μεριδίου της Bouygues, σε μια κίνηση που θα επισφραγίζει τη δέσμευση της MHI στη μελλοντική ανάπτυξη της Alstom και θα παρέχει ισχυρή βιομηχανική σταθερότητα στην εταιρεία.


Η Siemens θα αποκτήσει τις δραστηριότητες της Alstom στον κλάδο του φυσικού αερίου


Η Siemens σκοπεύει να αποκτήσει το 100% των δραστηριοτήτων της Alstom που σχετίζονται με το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών συμβάσεων υπηρεσιών, έναντι €3,9 δισ. σε μετρητά. Η Siemens σκοπεύει να παρέχει εγγυήσεις σχετικά με τις θέσεις εργασίας στις μεταβιβαζόμενες δραστηριότητες φυσικού αερίου, στη Γαλλία και στη Γερμανία, για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η Siemens θα διασφαλίσει τη παροχή προμηθειών και υπηρεσιών σε όλους τους πελάτες μέσα από το επαγγελματικό και παγκόσμιο δίκτυων υπηρεσιών που διαθέτει.

Σε μεγάλο βαθμό, οι βασικές προϊόντικές γραμμές της Alstom ήδη βρίσκονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες σήμερα, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει την ενοποίηση με τις δραστηριότητες της Siemens.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής της MHI και της Siemens στον τομέα της Ενέργειας και τις κοινές εκτιμήσεις των εταιρειών επί των ρυθμιστικών ζητημάτων, η Siemens σκοπεύει να συζητήσει επιμελώς και καλή τη πίστει λύσεις που δημιουργούν έναν ισχυρό Ευρωπαίο Πρωταθλητή με παγκόσμια εμβέλεια και βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές που προωθούν την καινοτομία στους τομείς των Συγκοινωνιών, προς το βέλτιστο συμφέρον όλων των εμπλεκόμενων μερών. Εν συνεχεία, η Siemens θα προετοιμαστεί για να αναλάβει ρόλο σταθερού μακροπρόθεσμου μετόχου στις συνδυασμένες δραστηριότητες στον τομέα των Μεταφορών.


Η Alstom θα παραμείνει ένας ισχυρός ανεξάρτητος παίκτης στην ενέργεια και τις μεταφορές

H πρόταση της ΜΗΙ και της Siemens ενισχύει σημαντικά το brand της Alstom ως παίκτη με βιώσιμη παρουσία στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών. Η συναλλαγή θα προσφέρει επιπρόσθετη χρηματοοικονομική ευελιξία στην Alstom και θα ενισχύσει τον ισολογισμό της. Τα έσοδα από τη συναλλαγή μπορούν να διασφαλίσουν τη μελλοντική ανάπτυξη και να επιτρέψουν τις επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες. Η Alstom θα παραμείνει εισηγμένη στο Γαλλικό χρηματιστήριο και θα συνεχίσει να εστιάζει σχεδόν σε όλες τις σημερινές της δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες θα τελούν υπό την ηγεσία της Alstom.


O Shunichi Miyanaga, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Mitsubishi Heavy Industries, δήλωσε: «Διαθέτουμε ήδη μία επιτυχημένη συμμαχία με τη γαλλική εταιρεία Areva στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Πιστεύω ότι η συνεργασία μας με την Alstom στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις γεννήτριες, θα δημιουργήσει ακόμα μία συμμαχία Ιαπωνίας-Γαλλίας με ανώτερη τεχνολογική εξειδίκευση, η οποία θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αναδυόμενων αγορών.

Στην παραγωγή θερμοηλεκτρικής ενέργειας, η αξιοποίηση υψηλής απόδοσης τεχνολογιών καύσης του παγκοσμίως άφθονου άνθρακα χαμηλής ποιότητας αναμένεται να αυξηθεί. Στο περιβάλλον, με σεβασμό στα μέτρα που αφορούν στα αιωρούμενα σωματίδια PM 2,5, αναμένονται σημαντικές τεχνολογικές συνέργειες. Οι επενδύσεις στα δίκτυα θα τοποθετήσουν την ΜΗΙ καλύτερα για την ενδεχόμενη απορρύθμιση της αγοράς ενέργειας, καθώς και για το διαχωρισμό της παραγωγής ενέργειας από τη μεταφορά και τη διανομή. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα δημιουργήσει μια συνεργασία για τη μακροπρόθεσμη ευημερία και των δύο μερών, η οποία θα βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη».


«Αυτή η κίνηση θα αποτελέσει μία αμοιβαία επωφελή λύση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η Alstom θα παραμείνει ένας ανεξάρτητος παίκτης στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, με ένα ισχυρό brand. Οι ενεργειακές δραστηριότητές της θα ενισχυθούν μέσω της συνεργασίας με την ΜΗΙ και εμείς σκοπεύουμε να διερευνήσουμε τις ευκαιρίες για να δημιουργήσουμε από κοινού με την Alstom έναν Ευρωπαίο πρωταθλητή με παγκόσμια εμβέλεια στον τομέα των σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens.

«Αυτή η συναλλαγή θα ενισχύσει περαιτέρω την αλυσίδα αξίας μας στον τομέα της ηλεκτροδότησης, επεκτείνοντας την εγκατεστημένη βάση μας στο φυσικό αέριο. Αυτή η κίνηση ταιριάζει καλά με το πρόγραμμα Siemens – Vision 2020, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των βασικών δραστηριοτήτων μας», συμπλήρωσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC