Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Στον αέρα το lifestymfalia.gr από τη Wedia

Η Wedia, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες λύσεων ψηφιακής επικοινωνίας και υλοποίησης web sites, media portals και e-shops στην Ελλάδα, δημιουργεί το site lifestymfalia.gr, προβάλλοντας έτσι τους σκοπούς και τα έργα του προγράμματος LIFE-Stymfalia.Το LIFE-Stymfalia είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, που συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο οποίο συμμετέχει το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς. Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία και η ορθή διαχείριση του υγρότοπου της Στυμφαλίας.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει ως στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, τη διάσωση της παραδοσιακής τεχνολογίας της χώρας και τη σύνδεση του πολιτισμού με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει, μεταξύ άλλων, ένα δίκτυο 9 θεματικών μουσείων στην Ελληνική Περιφέρεια, ένα εκ των οποίων είναι το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.

Η Στυμφαλία είναι περιοχή με πλούσια βιοποικιλότητα η οποία όμως κινδυνεύει, καθώς ο υγρότοπός της έχει υποβαθμιστεί σημαντικά. Το ΠΙΟΠ ασχολείται συγκεκριμένα, μέσα από το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia, με την αποκατάσταση της λίμνης της Στυμφαλίας, μέσα από την εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου για τη λίμνη, καθώς και ειδικών σχεδίων δράσης για τη διαχείριση του υγροτόπου.

Η Wedia, πέτυχε μέσα από το site lifestymfalia.gr να δώσει προβολή στο πρόγραμμα αυτό, συγκεντρώνοντας τα δεδομένα που το αφορούν, τα οποία και ανανεώνονται συνεχώς. Πρόκειται για ένα έργο απαιτητικό καθώς χρειάστηκε ιδιαίτερη προσέγγιση λόγω του χαρακτήρα του προγράμματος. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι ένα design αντιπροσωπευτικό της «πράσινης» ταυτότητας του LIFE- Stymfalia και της αξιοπιστίας του Ομίλου Πειραιώς που επιμελείται του προγράμματος. Το lifestymfalia.gr είναι φιλικό στο χρήστη, ο οποίος μπορεί να περιηγηθεί με ευκολία στις διάφορες ενότητες και να ενημερωθεί για την περιοχή της Στυμφαλίας, για το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, για το πρόγραμμα και για τις δράσεις του.

Το lifestymfalia.gr είναι επίσης διαθέσιμο για tablets και smartphones.

Περισσότερα έργα της Wedia θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.wedia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC