Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Η Kaspersky Lab κατέκτησε την πρώτη θέση σε δοκιμή λογισμικών ασφαλείας για εικονικά περιβάλλοντα

Η Kaspersky Lab κατέκτησε την πρώτη θέση σε συγκριτική δοκιμή που αξιολόγησε τη συνολική απόδοση του νέου λογισμικού Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent, σε σύγκριση με τις λύσεις Symantec Endpoint Security και Trend Micro Security Deep που «έτρεχαν» σε Hyper-V hypervisor.


Πρόκειται για την πρώτη δοκιμή στην οποία συμμετέχει το νέο λογισμικό της Kaspersky Lab, το οποίο παρουσιάστηκε το Μαΐο του 2014. Στόχος της δοκιμής, η οποία διοργανώθηκε από το ανεξάρτητο ινστιτούτο AV-TEST, ήταν να αναλύσει το επίπεδο της προστασίας που παρέχεται από τις λύσεις ασφάλειας, καθώς και την επίπτωση τους στις επιδόσεις εικονικών υποδομών.

Και οι τρεις λύσεις που συμμετείχαν σημείωσαν παρόμοια, υψηλά ποσοστά εντοπισμού κακόβουλου λογισμικού, αλλά το Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent κατέγραψε σημαντικά καλύτερες επιδόσεις σε διάφορους τομείς. Για παράδειγμά, σημείωσε ταχύτερη εκκίνηση πολλαπλών virtual επιφανειών εργασίας, ενώ ο αντίκτυπος της στις επιδόσεις του συστήματος ήταν 40%-65% χαμηλότερος κατά τη διαχείριση μεγάλου αριθμού virtual μηχανών.

Η συνολική αξιολόγηση του AV-TEST αποτελούνταν από τέσσερις μεμωνομένες δοκιμές: ένα τεστ σε πραγματικές συνθήκες, ένα για τον εντοπισμού γνωστού κακόβουλου λογισμικού και δυο πιο εξειδικευμένων με τις ονομασίες “Login VSI” και “Boot Storm”. Η δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες και η δοκιμή για τον εντοπισμό γνωστού κακόβουλου λογισμικού σχεδιάστηκαν για να αξιολογήσουν τις ικανότητες προστασίας, εκθέτοντας τις virtual μηχανές σε 48 πραγματικές απειλές και αναγκάζοντας όλες τις λύσεις να σαρώσουν 9.851 δείγματα malware.

Όσα δείγματα δεν είχαν εντοπιστεί στην αρχή, «έτρεξαν» στις μηχανές που δοκιμάστηκαν για να παρατηρηθεί αν το λογισμικό ασφάλειας επέτρεπε την πλήρη εκτέλεση του κακόβουλου προγράμματος. Στις δύο τελευταίες δοκιμές, οι επιπτώσεις των λύσεων στις επιδόσεις του συστήματος μετρήθηκε με τη βοήθεια της σουίτας Login VSI benchmark σε 50 virtual μηχανές που «έτρεχαν» σε ένα hypervisor, ενώ παράλληλα καταγράφηκε ο χρόνος που απαιτείται για την εκκίνηση τους.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών που αφορούσαν τις επιδόσεις ανέδειξαν τη διαφορά που προκύπτει όταν ένα λογισμικό που έχει σχεδιαστεί για φυσικά τερματικά χρησιμοποιείται για την προστασία virtual μηχανών. Και στα δύο τεστ, το Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent κατέγραψε εντυπωσιακά καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τον ανταγωνσιμό. Χρησιμοποιώντας τη σουίτα μέτρησης Login VSI, το AV-TEST διαπίστωσε ότι το Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent καταγράφει 40% μικρότερες επιπτώσεις στις επιδόσεις του συστήματος σε σχέση με τη λύση της Symantec και 65% σε σύγκριση με την αντίστοιχη της Trend Micro.

Στο τεστ επιδόσεων “Boot Storm», το οποίο συνέκρινε τους χρόνους εκκίνησης της virtual μηχανής σε σχέση με μια μήχανη που δεν διαθέτει λογισμικό ασφαλείας, η λύση της Symantec προκάλεσε κατά μέσο όρο 3 φορές μεγαλύτερη καθυστέρηση στη διαδικασία εκκίνησης των virtual μηχανών. Αντίστοιχα, η καθυστέρηση ήταν 4 φορές μεγαλύτερη με τη λύση της Trend Micro.

Συνδυαστικά, τα αποτελέσματα των δύο τεστ επιδόσεων ανέδειξαν ότι η εξειδικευμένη λύση ασφάλειας της Kaspersky Lab για περιβάλλοντα virtualization μπορεί να επεκταθεί σε μεγαλύτερα εικονικά δίκτυα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Ο Maik Morgenstern, Διευθύνων Σύμβουλος και Τεχνικός Διευθυντής του AV-TEST, δήλωσε: «Οι επιπτώσεις και των τριών λύσεων ασφάλειας στο υποσύστημα αποθήκευσης ήταν οι ίδιες και για τα τρία προϊόντα όταν είχαμε λίγες virtual μηχανές να «τρέχουν» στον hypervisor. Οι τιμές άρχισαν να αποκλίνουν όταν υπήρχαν περισσότερες από 10 virtual μηχανές, ενώ με πάνω από 20 μηχανές η διαφορά αυξήθηκε δραματικά. Σχετικά με τους χρόνους εκκίνησης, η 25η virtual μηχανή του συστήματος που χρησιμοποιούσε τη λύση της Trend Micro χρειάστηκε το διπλάσιο χρόνο σε σχέση με την αντίστοιχη εικονική μηχανή που χρησιμοποιούσε τη λύση της Kaspersky Lab και τον τετραπλάσιο χρόνο σε σύγκριση με μία μηχανή που δε διέθετε κανένα λογισμικό ασφαλείας.

Επιπλέον, τα τεστ έδειξαν ότι κάθε προϊόν παρείχε εξίσου υψηλό επίπεδο προστασίας, όπως άλλωστε αναμένεται από τις εταιρικές λύσεις ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής σε πραγματικές συνθήκες, οι λύσεις της Kaspersky Lab και της Symantec εντόπισαν το 100% των δειγμάτων κακόβουλου λογισμικού, ενώ η λύση της Trend Micro δεν εντόπισε μία περίπτωση. Σε σχέση με τον εντοπισμό απειλών, οι λύσεις της Kaspersky Lab και της Trend Micro πέτυχαν την υψηλότερη βαθμολογία, αναγνωρίζοντας το πάνω από το 99,8% των δειγμάτων του γνωστού κακόβουλου λογισμικού, ενώ η Symantec σημείωσε μια ελαφρώς χαμηλότερη βαθμολογία σε αυτόν τον τομέα με το ποσοστό της να φτάνει το 99,7%.

Ο Nikita Shvetsov, Chief Technology Officer της Kaspersky Lab, δήλωσε: «Η συγκεκριμένη δοκιμή αποδεικνύει ότι οι λύσεις ασφάλειας που δεν είναι σχεδιασμένες ειδικά για εικονικά περιβάλλοντα μπορεί να έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Για τις επιχειρήσεις, όμως, που χρησιμοποιούν χιλιάδες virtual επιφάνειες εργασίας ή servers, η χρήση λογισμικού ασφάλειας που δεν είναι προσαρμοσμένο σε αυτές τις υποδομές, μπορεί να προκαλέσει τεράστια μείωση στις επιδόσεις. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τα στελέχη των τμημάτων πληροφορικής ότι το χαρτοφυλάκιο λύσεων ασφαλείας της Kaspersky Lab για περιβάλλοντα virtualization προσφέρει την προστασία που χρειάζονται, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα για τις επιδόσεις».

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα της δοκιμής είναι διαθέσιμα στο site του AV-TEST.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC