Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Η Intel αυξάνει τις προσδοκίες για τα έσοδα δεύτερου τριμήνου

Ως αποτέλεσμα της ισχυρότερης από την αναμενόμενη ζήτησης για επιχειρησιακούς υπολογιστές, η Intel Corporation ανακοίνωσε ότι αναμένει τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου να φτάσουν τα 13,7 δις δολάρια, συν ή πλην 300 εκ. δολάρια, σε σύγκριση με το προηγούμενο εύρος των 13 δις δολαρίων, συν ή πλην 500 εκατομμύρια.Η εταιρεία προβλέπει πως η μέση τιμή του μικτού περιθώριου κέρδους θα αυξηθεί κατά 1 μονάδα φτάνοντας το 64 τοις εκατό, συν ή πλην δύο ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως ως αποτέλεσμα του μεγαλύτερου όγκου πωλήσεων του τμήματος προσωπικών υπολογιστών. Οι δαπάνες του τμήματος R&D και εκείνες που αφορούν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές αναμένονται να ανέλθουν περίπου στα 4,9 δις δολάρια, δηλαδή 100 εκ. υψηλότερες από την προηγούμενη πρόβλεψη που ανερχόταν περίπου στα 4,8 δις.

Αυτό οφείλεται κυρίως στα στοιχεία που επηρεάζονται από τα έσοδα και τα κέρδη. Ο φορολογικός συντελεστής για το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να είναι 28 τοις εκατό συγκριτικά με την προηγούμενη πρόβλεψη του 27 τοις εκατό, λόγω των υψηλότερων κερδών σε αγορές υψηλότερης φορολόγησης. Η πρόβλεψη για τις αποσβέσεις του δεύτερου τριμήνου παραμένει αμετάβλητη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC