Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Το σύστημα διαχείρισης παλετών της CHEP μειώνει τα κόστη των επιχειρήσεων

Η CHEP, η κορυφαία εταιρεία παροχής λύσεων διαχείρισης παλετών, παρουσιάζει ένα ευέλικτο σύστημα διαχείρισης παλετών, που εξαλείφει τα μειονεκτήματα της ανταλλαγής λευκών παλετών.


Λόγω της συγκυρίας που επικρατεί στην ελληνική αγορά, η μείωση των εισαγωγών, με αντίστοιχη αύξηση των εξαγωγών, έχει οδηγήσει σε σημαντική έλλειψη διαθεσιμότητας λευκών παλετών. Έτσι το απόθεμα παλετών μειώνεται με συνέπεια την έλλειψη διαθεσιμότητας και τη σημαντική αύξηση του κόστους τους. Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το πρόγραμμα παραγωγής του εκάστοτε κατασκευαστή ή παραγωγού, καθώς μια διακοπή λειτουργίας της γραμμής παραγωγής όχι μόνο αυξάνει το κόστος, αλλά διαταράσσει και τις σχέσεις με τους πελάτες γιατί εμποδίζει την εκπλήρωση των παραγγελιών.

Μια ακόμη πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν λευκές παλέτες, είναι η αναπαλετοποίηση (μεταφόρτωση σε διαφορετικές παλέτες) προκειμένου τα προϊόντα να αποθηκευτούν ή να διανεμηθούν σε άλλα σημεία λιανικής.

Εξίσου σοβαρό ζήτημα αποτελεί και η ποιότητα κατασκευής των λευκών παλετών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται χαμηλής ποιότητας υλικά, με συνέπεια την εύκολη καταστροφή τους. Το γεγονός αυτό αποκτά σοβαρότερες διαστάσεις αν η καταστροφή προκαλέσει φθορές ή μόλυνση σε ολόκληρο το φορτίο.

Ξεπερνώντας τις αδυναμίες και το κόστος του συστήματος ανταλλαγής λευκών παλετών, η CHEP παρουσιάζει ένα σύστημα διαχείρισης παλετών που έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως η βέλτιστη λύση.

Πρόκειται για ένα απλό σύστημα, που επιτρέπει στους χρήστες να μισθώνουν τον εξοπλισμό για όσο διάστημα τον χρειάζονται. Έτσι ο κατασκευαστής / παραγωγός αποστέλλει τις παλέτες φορτωμένες με τα προϊόντα του στα σημεία λιανικής πώλησης. Η CHEP περισυλλέγει τον εξοπλισμό, τον επιστρέφει στα σημεία συγκέντρωσης, τον επιθεωρεί, τον επισκευάζει εάν χρειαστεί και τον διαθέτει ξανά προς χρήση στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με τη μέθοδο αυτή η CHEP εγγυάται την άμεση διαθεσιμότητα παλετών για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Τα υλικά που χρησιμοποιεί για την κατασκευή παλετών είναι πολύ υψηλής ποιότητας καθώς αυτές προορίζονται για πολλαπλή χρήση. Οι συνεχείς έλεγχοι, η συντήρηση και επισκευή των παλετών παρατείνουν ακόμη περισσότερο τη διάρκεια ζωής τους, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική και ασφαλή διακίνηση των προϊόντων, με μηδαμινό κίνδυνο κατάρρευσης των παλετών ή ζημιάς στο φορτίο. Οι παλέτες εκμίσθωσης υποβάλλονται σε ειδικά τεστ προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντοχή τους σε ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία (UDL), εφόσον χρησιμοποιούνται με ορθό τρόπο.

Άλλο ένα προσόν του συστήματος διαχείρισης εξοπλισμού είναι η τυποποίηση, που είναι απαραίτητο πλεονέκτημα στις σύγχρονες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα προηγμένα συστήματα αυτοματισμού, απαιτείται τυποποίηση κάποιων στοιχείων της αλυσίδας εφοδιασμού και ιδιαίτερα των παλετών. Τα πρότυπα για τις παλέτες εκμίσθωσης έχουν αναπτυχθεί με βάση τη διεθνή εμπειρία και την τεχνογνωσία στη διαχείριση εξοπλισμών εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ οι διαδικασίες επιθεώρησης και επισκευής έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να ανιχνεύονται τα περισσότερα γνωστά σφάλματα.

Με βάση τα παραπάνω, το σύστημα διαχείρισης παλετών και ενοικίασης εξοπλισμού της CHEP, θεωρείται πλέον η βέλτιστη λύση στη σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής και διακίνησης προϊόντων στους κλάδους: φρούτων και λαχανικών, καταναλωτικών προϊόντων ευρείας χρήσης, ποτών και αναψυκτικών, επεξεργασίας και διανομής τροφίμων κ.α., έχουν ήδη επιλέξει την CHEP ως κύριο στρατηγικό συνεργάτη τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC