Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

"Αλληλέγγυες μέρες" από την ΕΕΛ/ΛΑΚ

Στο πλαίσιο των Ημερών Συνεργασίας, η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) σε συνεργασία με το CoLab διοργανώνει την Τρίτη 10 Ιουνίου και ώρα 6μμ, στο InnovAthens (Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δήμου της Αθήνας,χάρτης), εκδήλωση – εργαστήριο με θέμα "Αλληλέγγυες μέρες"Η εκδήλωση αφορά την κοινωνική οικονομία, ως μια μορφή ομότιμης παραγωγής, δηλαδή παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών που βασίζεται στις αυτό-οργανωμένες κοινότητες ανθρώπων, οι οποίοι συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.

Η ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων όπως είναι το ανθρώπινο κεφάλαιοκαι οι υποδομές που υπάρχουν στην διάθεση μας. Δημιουργώντας, διανέμοντας και συλλαμβάνοντας την αξία που παράγεται.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα αναλυθούν οι βασικοί πυλώνες μιας τέτοιας οικονομίας.

1.Company as a service (συνεργατικοί χώροι)
2.Motivate a marketplace (κινήματα άμεσης διάθεσης προϊόντων στους καταναλωτές)
3.Provide a platform (ηλεκτρονικές πλατφόρμες: συν-δημιουργίας, συν-χρηματοδότησης, συν-κατασκευής, συν-διανομής, συν-εμπορίας, συν-διαμερισμού εσόδων)

Στο δεύτερο μέρος οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν ομάδες όπου θα αναπτύξουν μια προσομοίωση μιας τέτοιας επιχειρηματικής δράσης, στα πλαίσια ενός βιωματικού εργαστηρίου για την ανάπτυξη μιας αλληλέγγυας επιχειρηματικής δράσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC