Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Επαναπροκήρυξε διαγωνισμό για το Ψηφιακό μουσείο της Ακρόπολης η ΚΤΠ

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) ανακοίνωσε την επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάπτυξη του Ψηφιακού μουσείου της Ακρόπολης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”.


Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ανέρχεται στους 12 μήνες ενώ ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 12η Αυγούστου στις 12:00.

Το τίμημα της αξίας του έργου είναι €1.675.105,00 εκ., συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC