Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

H OTS προσωρινά ανάδοχος του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών » του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Η OTS αναδείχθηκε προσωρινά ανάδοχος του διαγωνισμού για το υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» που προκήρυξε ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Καβάλας), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.Το έργο αναφέρεται στην αναβάθμιση και επέκταση των δυνατοτήτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που διαθέτει το Ίδρυμα, με την υιοθέτηση νέων πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των άμεσων καθημερινών αναγκών. Στοχεύει στην ολοκλήρωση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Ιδρύματος με την εγκατάσταση, παραμετροποίησης και θέσης σε λειτουργία πρόσθετων υποσυστημάτων λογισμικού στις περιοχές:

1. Διαχείριση Προσωπικού
2. Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων
3. Διαχείριση Οικονομικών Υποθέσεων
4. Διαχείριση Έργων
5. Διαχείριση Προμηθειών

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 109.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC